22 Mayıs 2017

Uygulamalı (Görsel) Eğitim Çalışmaları

Fethiye’de bulunan birliğimize ait ıslah merkezi aynı zamanda üreticilerimize arıcılık konusunda görsel eğitimlerinin verilebildiği alt yapıya kavuşturulmuştur. Merkezimizde üreticilerimize görsel ve uygulamalı olarak koloni yönetimi, ana […]
22 Mayıs 2017

Varroa İle Toplu Mücadele Etkinlikleri

Arıcılığımızın en önemli sorunu Varroa’dır. Varroa ile mücadelede en etkin yöntem ise toplu ilaçlamadır. UYGUN İLAÇLAR, BİRLİĞİMİZCE ISLAH MERKEZİNDE ÖN DENEMELERİ YAPILDIKTAN SONRA ARICILARIMIZA TAVSİYE EDİLMEKTEDİR. […]
22 Mayıs 2017

Muğla Bölgesi Çam Balı Üretim Alanları Çalıştayı

Basralı sahalarda yaşanılan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla birliğimizin ev sahipliğinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, TAB ve İl Birlik  temsilcilerinin katılımıyla […]
22 Mayıs 2017

2009 Yılı Çam Pamuklu Koşnili Çalıştayı

2009 yılında çam balı üretim alanları, çam balı üretiminin ve basra böceğinin sürdürülebilirliğinin veMuğla çam balı üretim alanlarındaki sorunların tartışılması amacı ile Orman ve Su İşleri […]
22 Mayıs 2017

2007 Yılı Çam Pamuklu Koşnili Çalıştayı

30-31 Ekim 2007 tarihlerinde Muğla Üniversitesi Yerleşkesinde Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla Üniversitesi ve TEMA Vakfının katkı ve katılımlarıyla gerçekleştirilen ve ülkemizdeki konu uzmanları (Hacettepe […]
22 Mayıs 2017

Türkiye’de Üretilen Çam Balının Fiziksel Kimyasal Ve Mineral Madde Profili Projesi

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN ÇAM BALININ FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİNERAL MADDE PROFİLİ (GÜDÜMLÜ PROJE) Ülkemizde üretilen çam ballarında başta C4 sorunu olmak üzere ülkesel bazda çam balının kriterleri […]
22 Mayıs 2017

Muğla Bal Arısında Varroaya Karşı Islah Projesi

MUĞLA BAL ARISINDA (Apis mellifera anatolica) VARROAYA KARŞI ISLAH KOLONİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YETİŞTİRİLMESİ PROJESİ (TAGEM/ 15 / AR-GE /19) Projemiz ıslah çalışmalarımızın ikinci etabını oluşturmaktadır. Proje […]
22 Mayıs 2017

Basra Böceğinin Moleküler Ve Sistematik Varyasyonun Tanılanması Projesi

MUĞLA İLİNDE Marchalina hellenica’nın MOLEKÜLER VE SİSTEMATİK VARYASONUN TANILAMASI VE MİKROBİYAL FLORANIN BELİRLENMESİ PROJESİ (BAP-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortak:MAYBİR) Proje 2015 yılında başlamış olup halen devam […]
22 Mayıs 2017

Basra Böceğinin Konukçu Olduğu Bazı Kızılçam Ağaçlarının Kimyasal Bileşenlerinin İncelenmesi Projesi

BASRA BÖCEĞİ (Marchalina hellenica)’nin KONUKÇU OLDUĞU BAZI KIZILÇAM (Pinus brutia) AĞAÇLARININ KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ PROJESİ (Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü – MAYBİR) Proje 2016 yılında başlamış olup […]
22 Mayıs 2017

Muğla Çam Ballarının C4 Şeker Oranı Ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi Projesi

27/07/2012 tarihli T.G.K. Bal Tebliğinde çam balında C4 oran %10’dan %7’ye düşürülmesi sonucunda çam ballarına doğal olarak yüksek çıkabilen C4 oranı başta üreticilerimizi zor durumda bırakmıştır. […]