Basra Böceğinin Konukçu Olduğu Bazı Kızılçam Ağaçlarının Kimyasal Bileşenlerinin İncelenmesi Projesi

BASRA BÖCEĞİ (Marchalina hellenica)’nin KONUKÇU OLDUĞU BAZI KIZILÇAM (Pinus brutia) AĞAÇLARININ KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ PROJESİ (Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü – MAYBİR)

Proje 2016 yılında başlamış olup devam etmektedir. Basra böceğinin kızılçam tercihlerinde hangi kimyasal bileşenlerin ve hangi faktörlerin etkili olduğu ortaya konulacaktır. Ayrıca basra böceğinin tercih ettiği ağaçlardan elde edilecek tohumlardan üretilecek fidanların yeni dikim yapılacak sahalarda kullanılması amaçlanacaktır.

Amacımız :
• Basralı alanların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
• Orman yönetim planlarına destek olmak amacıyla basra böceğinin neden bazı çam ağaçlarını tercih ettiği, bazılarını tercih etmediği araştırılmaktadır. Böylece basra böceğinin tercih ettiği ağaçlardan elde edilecek tohumlardan üretilecek fidanların yeni dikim yapılacak sahalarda kullanılması sağlanacaktır.