Arı Yetiştirici Birlikleri; 10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa istinaden hazırlanan 19 Aralık 2002 tarih ve 24615 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” e göre kurulmuş olup;
Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği 2002 yılında kurulan ilk; İl Arıcılar Birliğidir.
Ülkemizde arıcılık var olduğu günden bu yana, Muğla ülke arıcılığında önemli bir yere sahip olmuştur. Arıcılık ilimiz insanının ekonomisinin yanında kültüründe de var olan geleneksel bir üretim faaliyetidir. Geçmişten günümüze arıcılıkta Muğla’yı öne çıkaran neden, yüzyıllardır orman köylümüze kaynak yaratan ulu çam ormanlarımızın bizlere verdiği ÇAM BALI’dır.

Yaratan bu nimeti, şifa kaynağını Muğla’ya bahşetmiştir.
O nedenle ülke arıcılığında Muğla önemli bir yere sahiptir. Ülkemizdeki arılı kovan sayısının % 17’sini, bal üretiminin % 35’ini ve yine ülkemizin ihraç ettiği balın % 80-85’ini Muğla karşılamaktadır. Bu rakamlar Muğla’yı öne çıkarmaktadır.
Arıcılığın ülkemizde sosyal, kültürel ve ekonomik boyutu vardır. Bugün için binlerce köylü ailesi geçimini arıcılıktan sağlamaktadır. Daha doğrusu yaşanan olumsuzluklar nedeniyle sağlamaya çalışmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, tarımsal alanların verimliliğinde doğal floranın çeşitliliğinde ve devamında arıların tozlaşma ve döllenme özelliğinin etkisi büyüktür. Yani arı bizlere sadece bal vermez, tarım ürünlerimizin hormonsuz doğal tozlanmasını da sağar.
Ülkemiz arıcılığının yok olması halinde kaybımız sadece bal olmayacak, tarımsal ve bitkisel alanlar, doğa florasında da tahribat ve yok olmalar başlayacaktır.
Arıcılarımızın sorunlarına bakıldığında, damızlıktan arı sağlığına kadar; gezginci arıcılıktan sağlık raporları tanzimine kadar; ekonomik ve sağlıklı bal üretiminden balın pazara arzına kadar çözüm bekleyen sorunlar vardır.

Çağdaş toplumlarda kamu denetimi gören dernekler kurulmakta ve bu dernekler etkin bir şekilde rol oynamaktadır. Bizlerde Çağdaş arı yetiştiricileri olarak böyle bir rolü üstlenmek için 2002 yılında Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliğini kurduk.