Devam Eden Projeler

22 Mayıs 2017

Türkiye’de Üretilen Çam Balının Fiziksel Kimyasal Ve Mineral Madde Profili Projesi

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN ÇAM BALININ FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİNERAL MADDE PROFİLİ (GÜDÜMLÜ PROJE) Ülkemizde üretilen çam ballarında başta C4 sorunu olmak üzere ülkesel bazda çam balının kriterleri […]
22 Mayıs 2017

Muğla Bal Arısında Varroaya Karşı Islah Projesi

MUĞLA BAL ARISINDA (Apis mellifera anatolica) VARROAYA KARŞI ISLAH KOLONİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YETİŞTİRİLMESİ PROJESİ (TAGEM/ 15 / AR-GE /19) Projemiz ıslah çalışmalarımızın ikinci etabını oluşturmaktadır. Proje […]
22 Mayıs 2017

Basra Böceğinin Moleküler Ve Sistematik Varyasyonun Tanılanması Projesi

MUĞLA İLİNDE Marchalina hellenica’nın MOLEKÜLER VE SİSTEMATİK VARYASONUN TANILAMASI VE MİKROBİYAL FLORANIN BELİRLENMESİ PROJESİ (BAP-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortak:MAYBİR) Proje 2015 yılında başlamış olup halen devam […]
22 Mayıs 2017

Basra Böceğinin Konukçu Olduğu Bazı Kızılçam Ağaçlarının Kimyasal Bileşenlerinin İncelenmesi Projesi

BASRA BÖCEĞİ (Marchalina hellenica)’nin KONUKÇU OLDUĞU BAZI KIZILÇAM (Pinus brutia) AĞAÇLARININ KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ PROJESİ (Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü – MAYBİR) Proje 2016 yılında başlamış olup […]