TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE GENEL AMAÇLARIMIZ
• Üreticilere mevcut ve gelecekteki durumlarını analiz etmekte yardımcı olmak,
• Bu analiz sonucuna göre belirlenen problemler ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini görmeleri konusunda üreticiye yardımcı olmak,
• Üreticinin mevcut bilgilerini gerçekçi bir şekilde düzenlemesine, yapılandırmasına ve onun yeni bilgi ve yetenekler kazanmasına yardımcı olmak,
• Doğru tercihler yapabilmeleri konusunda yardımcı olmak, üreticiyi ilgilendiren kanun yasa ve tebliğler hakkında bilgilendirmeler yapmak.
• Eğitimler ve paneller düzenleyerek üreticilerimizin her geçen gün gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurmalarını sağlamak.
• Arı bakımlarını daha iyi koşullarda yapma, sağlıklı arı yetiştirme, daha verimli, kaliteli bal ve diğer arı ürünleri üretimi yapmalarını sağlamaktır.

Danışmanlarımız problemlere, sadece kendi penceresinden değil kendi görüşünün yanında arıcının görüşünü de katarak ortak bir çözüm getirmektedirler.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerindeki Faaliyetlerimiz;
• Üreticilerimizin arılık işletmeleri ziyaret edilerek yaşadıkları sorunları direkt arazi şartlarında ve inceleyerek çözümler üretilmektedir.
• Belli periyotlar halinde köy toplantıları yapılarak bireysel ve bölgesel sorunlar tespit edilmekte olup iyileştirici faaliyetler hayata geçirilmektedir.
• İlçeler bazında arıcılık faaliyetlerinin en az olduğu dönemlerde paneller düzenlenerek üreticilerimize eğitim çalışmaları düzenlenmektedir.
• Eğitimde en etkili öğrenme metodunun görsel eğitim fikrinden yola çıkarak arılıklarda uygulamalı eğitim (demonstrasyon) çalışmaları yapılmaktadır.
• Üreticilerimize anketler düzenleyerek mevcut durumları, istek ve önerileri de alınarak değerlendirmeler yapılmaktadır.
• Yapılan toplantılar, gözlemler ve anketler neticesinde üreticilerimizin ihtiyaç duydukları konular ve ayrıca yeni çıkan kanun, yönetmelik ve tebliğler hakkında yayım çalışmaları da yapılmaktadır.
• Yayım çalışmaları çerçevesinde 4 ayda bir ‘Arıcının Sesi’ dergisi çıkartılmakta olup el broşürleri, liftler ve afişler de hazırlanarak üreticilere ulaştırılmaktadır. Ayrıca anlık bilgilendirme aracı olarak SMS hizmeti de sağlanmaktadır.
• Sağlıklı arı yetiştiriciliği amacı ile doğru ilaç tespiti ve toplu ilaç kullanımı için organizasyonlar yapılarak, ucuz ve doğru ilacın üreticilerimizle buluşturulması sağlanmaktadır.
• Üreticilerimize özellikle çalışma sahalarında iş-çevre sağlığı, güvenliği ve mevcut riskler konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır.
• Türk Gıda Kodeksi ve gıda güvenliğini ön planda tutarak tüketicilerimize doğru ve kaliteli balı tüketmeleri amacıyla üreticilerimize gerekli eğitim ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.
• Üreticilerimizin ürettikleri balların analizlerinin yapılması ve verilerin değerlendirilmesi konularında hizmet verilmektedir.
• Bölgemizin ve Ülkemizin arıcılık sorunlarına çözümler getirecek projeler yürütülmektedir.
• Konusunda uzman danışmanlarımız, sektörün problemlerine çözüm üretilmesi amacıyla Bakanlık nezdinde düzenlenen çalıştaylara katılmaktadırlar.
• Bölgemize has özellikle çam balımızın tanınırlığını arttırmak amacıyla fuar ve kongre gibi organizasyonlara katılımlar sağlanmaktadır.