ARICILIK TAKVİMİ

 

 

OCAK

Kışlatma döneminde kovanların daha iyi havalanması için, kovan giriş delikleri zaman zaman temizlenmelidir.

Arılar kışın kovan içinde salkım halinde dururlar. Kış döneminde bu salkımın bozulması kış kayıplarının artmasına neden olur. Kış salkımının bozulmaması için kovan sık sık açılıp arılar rahatsız edilmemelidir.

Kışlatma döneminde kovanda yeterli bal kalmamışsa, kovana ballı çerçeve ya da arı keki ile besin takviyesi yapılmalıdır.

Kovanlarda kış kayıplarının asıl nedeni soğuk değil açlıktır. Kış kayıplarının önüne geçmek için 8-10 çerçeveli bir koloniye kışın tüketmesi için 14-15 kg bal bırakılması kovanın kışlık besin ihtiyacını karşılayacaktır. Yeterli besini olmayan kovan soğuktan ne kadar korunursa korunsun kışı çıkaramaz.

ŞUBAT

Sıcak bölgelerde Şubat ayı ortasında ilk kontroller ile besleme ve ilaçlamaya başlanır.

Kovanın baharda zamanından önce yavru yapıp, soğuk nedeniyle bu  yavruyu üşütmesine engel olmak için, kovana gereğinden fazla besleme yapılmamalıdır.

Yavru yetiştirme faaliyetinin hızlandığı ilkbahar aylarında beklenmeyen soğuk ve yağışlı havalar kovanlardaki hastalık riskini artırır. Bu dönemde koloninin üşütülmemesi için koloni  kontrolleri sırasında kovan fazla açık tutulmamalıdır.

MART

Sıcak bölgelerde arılar dışarıya çıkmaya başlayacağından kovan bakım işlerine başlanır.

Yavru üşümesine engel olmak ve rahat çalışmak için kovanların ilkbahar bakımları hava sıcaklığının 15 oC civarında olduğu, günün 11:00-15:00 saatleri arasında yapılmalıdır.

İlkbaharda kovan kontrolleri sırasında kovan düzeninin sağlanması için  kovandaki fazla olan boş çerçeveler çıkarılmalıdır.

İlkbahar kovan kontrolleri sırasında kovanın fazla açık tutulması yavruların üşümesine neden olacağından kovan fazla açık tutulmamalıdır.

Rutubet nedeniyle dip tahtası ıslanan kovanların dip tahtasını ya da kovanı değiştirerek arıları rutubetten kurtarmak, arılarınızı hastalıklardan koruyacaktır.

Kovanların ilkbahar bakımlarında ana arısız olan kolonileri ana arılı kolonilerle birleştirerek güçlü koloniler oluşturunuz.

Kovanları hastalık ve zararlı yönünden kontrol ediniz, kovan kaybını önlemek için şüphelendiğiniz hastalık ve zararlılarla mücadeleye geç olmadan başlayınız.

Kovanlarda yavru ve yumurta faaliyetinin başlaması için; 1 ölçek şeker/1 ölçek su ile hazırlanan şurupla teşvik şuruplaması yapılmalıdır.

Kovanlara ilkbaharda besin takviyesi olarak verilecek şurup; 2 ölçek şeker/1 ölçek su ile hazırlanmalıdır.

 

NİSAN

Kovanların bakım ve kontrol  işlerine devam edilir. Ana arısı olmayan kovanlara ana arı verilir, zayıf kovanlara besleme amacıyla şerbet verilir. Hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.

Havaların ısınması ve arı faaliyetinin başlaması nedeniyle, kovan uçuş delikleri bir seferde tamamen açılmayıp, birkaç günde bir olacak şekilde azar azar genişletilmelidir.

Kovan aktarma işleminde çerçevelerin sırasının değiştirilmemesi kovan düzeninin bozulmamasını sağlar. Kovan düzeni bozulmayan kovanın gelişimi daha hızlı olmaktadır.

Kuvvetli kovanların oğula giderek zayıflamasını önlemek için kovana kat atılmalı ya da bölme yapılmalıdır.

Polenin yetersiz olduğu durumlarda koloninin yavru geliştirmesi mümkün olmayacağından kovana yeterli polen getirilmesini sağlamak için arıların bulunduğu yörede polen kaynağının olmasına özen gösterilmelidir.

Çerçeve ihtiyacı olan kovanlara kabartılmış çerçeve verilmesi arıların mum örmekle zaman ve besin harcamalarını önleyeceğinden kovanlar daha hızlı gelişirler.

Kovanda koloni düzeninin sağlanması için kovana temel petek ilavesi birer tane olacak şekilde yapılmalıdır.

Kovana verilecek yeni temel petek kovanda yavru üretim sahasının bölünmemesi için en son iki çerçeve arasına koyulmalıdır.

MAYIS

Kovanlarda bakım ve kontrol işlemleri devam eder. Çeşitli arı hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.Bazı sıcak bölgelerde bal hasadına başlanır.

Arılıkta kuvvetli kovanları bölüp analandırarak kovan sayınızı artırabilirsiniz.

Ana arı uygulanacak kovanda ana arı yüksüğü, günlük yumurta ve ana arı olabilecek larva olmamalıdır.

Yeni oğullarda genç çiftleşmiş ana arıların yumurtlayıp yumurtlamadığı koloninin varlığı açısından takip edilmelidir.

Kovan içindeki mevcut arı miktarı çerçeveleri doldurmuyorsa, arısız çerçevelerin alınıp, alanın bölme tahtası ile daraltılması, koloni gelişimini hızlandıracaktır.

Kovana gelen polenin tamamının alınması koloni gelişimini ve bal verimini olumsuz olarak etkileyecektir. Bu nedenle polen tuzakları sürekli takılı tutulmamalı kovana yetecek kadar polenin kovana girmesine müsaade edilmelidir.

HAZİRAN

Bazı bölgelerde bal hasadı yapılır. Kovanlar çiçeği bol yerlere nakledilir.

Bal hasadında petek gözlerinin en az üçte ikisi sırlanmış olan çerçeveleri alınız. Daha az sırlanmış olan çerçevelerdeki ballar olgunlaşmamış olduğundan kalitesiz olur ve kısa zamanda ekşirler.

Arı nakillerinde kovanın yeterli miktarda havalandırmasının olduğundan emin olunuz. Yeterli havalanma olmayan kovanlar taşıma sırasında kovan kayıplarına neden olurlar.

Kovanlarda yağmacılığı önlemek için bal hasat işlemi sabahın erken saatlerinde veya akşam saatlerinde yapılmalıdır.

Kovanlar arasında yağma başlarsa yağmalanan kovanın uçuş deliğini iyice daraltınız.

Bal hasadında arı mevcudu dikkate alınmadan yapılan aşırı hasat, kolonilerin hastalık ve zararlılara karşı dirençsiz kalıp gelecek bal sezonuna güçsüz bir şekilde girmelerine neden olacaktır.

TEMMUZ

Bal hasadına devam edilir. Kovanlar çiçeği bol yerlere nakledilir.

Bal hasadında kovanın balı tamamen alınmamalı kovanın gücüne göre yetecek miktarda bal arıya bırakılmalıdır. Balı tamamen alınan kovanın gelişimi durur ve kovan zayıflar.

Bal toplama döneminde kovanın önünü kapatan yabani otları temizleyerek arıların kovana rahat bir şekilde giriş-çıkış yapmasını sağlayınız.

Balda ilaç kalıntısı olmaması için bal üretim dönemlerinde kovanlarda ilaç kullanmayınız.

Arılıkta gözlemci kovan belirlenmesi bal akımının takibi açısından kolaylık sağlayacaktır.

AĞUSTOS

Bal hasadına devam edilir. Kovanlar çiçeği bol yerlere nakledilir.

Balı süzülmüş peteklerde kalan balın temizlenmesi için tekrar kovana verilmesi işini akşamüzeri geç saatlerde yaparak yağmacılığı önleyebilirsiniz.

Balı süzülmüş petekleri 10 oC nin altında soğuk hava depolarında  muhafaza ederek güvelenmelerini önleyebilirsiniz.

Arı mevcudu dikkate alınmadan yapılan aşırı bal hasadı, arıların geç sonbahar ve kışın beslenme yetersizliğinden dolayı ölümlerine sebep olacaktır.

Süzülen ballarda HMF oranının yükselmemesi için; balları gölge ve serin bir yerde muhafaza ediniz.

EYLÜL

Soğuk bölgelerde kovan uçuş delikleri azar azar daraltılmaya başlanır. Bal hasadı biten kovanlarda arı hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir. Kovanlarda kışlık yem durumları kontrol edilerek varsa eksikler tamamlanır.

Sonbaharda kapalı yavrunun sona erdiği, son bal hasadından sonraki dönem varroa mücadelesinde ilaç uygulamak için uygun bir zamandır.

Arılarınızdan çam balı almak için kovanlarınızı çam balı üretim bölgelerine götürebilirsiniz.

Kovanların sonbahar beslenmesi için hazırlanan şurup 2 ölçek şeker-1 ölçek su olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Teşvik şuruplaması ile ana arının yumurta atmasını sağlayıp kovanın kışa güçlü bir mevcutla girmesini sağlayınız.

 

EKİM

Kovanlar kışlama alanlarına taşınırlar.Çeşitli arı hastalık ve zararlıları ile mücadele yapılır.Bal hasadı tamamen bitirilir.Boş petekler büyük mum güvesine karşı önlem alınarak saklanır.

Kovan mevcudunun genç ve kalabalık olması kovanın rahat bir kış geçirmesini sağlayacaktır. Kışa girmeden teşvik şuruplaması ile ana arının yumurtlamasını teşvik ediniz.

Kovanların sonbahar bakımlarında kovanlardaki boş çerçeveler alınarak arı sıkıştırılmalı ve uçuş delikleri daraltılmalıdır.

Kovanlarınızı kışa hazırlamak için bütün kovanlarda ana arı, işçi arı, yavru ve kışlık bal stoku kontrollerini yapınız.

Kovan kontrollerinde ana arısı olmayan kolonileri analı kolonilerle birleştiriniz.

8-10 çerçevesi arıyla kaplı bir kovana 12-15 kg. kış yiyeceği olarak bal bırakmak yeterli olacaktır.

Kışa hazırlanan kovanlarda hastalık ve zararlılara karşı mücadelede etkili sonuç almak için ruhsatlı ilaçlar kullanılmalıdır.

Arıların yavru yetiştirmeye başlayabilmeleri için kış yiyeceği olarak bırakılan çerçevelerde polen olmasına dikkat ediniz.

KASIM

Arılara kışlamaya sokulurlar, kışlamaya alınan arılar rahatsız edilmez. Hasat edilmiş olan ballar piyasaya sevk edilir.

Kışlatmaya alınacak kovanların yerden yükseltilmesi kovanların nemden ve sudan zarar görmemesini sağlayacaktır.

Arılar kış salkımlarını, çerçevelerin balla dolu kısımlarının hemen altındaki boş gözler üzerinde oluşturduğundan, kovanlara kış yiyeceği olarak alt kısmındaki gözleri boş olan çerçeveler veriniz.

Kışlatma yeri seçiminde kuzeyi kapalı, ses ve gürültüden uzak, rüzgar almayan, su tutmayan ve nem birikmeyen yerler tercih edilmelidir.

Kışlatmaya alınacak kovanlarda ana arının genç olması kış kaybı riskini azaltacaktır.

Kışlatma döneminde kovanda gereğinden fazla bal bırakılması arıların ısınmasını zorlaştıracaktır. 8-10 çerçevesi arıyla kaplı bir kovana 12-15 kg. kış yiyeceği olarak bal bırakmak yeterli olacaktır.

ARALIK

Kışlamaya alınan ve salkım oluşturan arılar salkımın bozulmaması için rahatsız edilmez.

Kışlatma döneminde yağmur ya da kar suyunun kovanın içine sızması, rutubet ve küf yaparak kovanın sönmesine neden olacağından; kovanın içine su sızmadığından emin olunuz.

Kış aylarında sıvı besleme arılarda hastalık riskini arttıracağından ballı çerçeve ya da  arı keki ile besleme yapılmalıdır.