Ayşe ŞİMŞEK – Ziraat Mühendisi (Tarım Danışmanı)
Yasin KIRGIZ – Gıda Mühendisi (Uzman Tarım Danışmanı)
Erdem SERDAR – Arıcılık Teknikeri (Tarım danışmanı)

BİRLİĞİMİZCE ÜRETİCİLERİMİZE SUNDUĞUMUZ TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık; Üreticilere (çiftçilere) eğitim yoluyla tarımsal üretim şekilleri ve tekniklerinin geliştirilmesinde, üretimde etkinliğin ve tarımsal gelirin arttırılmasında, hayat standartlarının iyileştirilmesinde, kırsal hayatın sosyal ve eğitimsel seviyesinin yükseltilmesinde yardımcı olan bir hizmet veya sistem olarak tanımlanmaktadır (Mounter). Kısacası Tarımsal Yayım, bazı hizmetlerin (öneri, fikir, teknoloji, bilgi v.b.) sağlanması veya transferi olarak da ifade edilebilir.

Ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanması için gereken nitelikli işgücünün yetişmesinde, kalkınma hedeflerine göre değişen talep yapısına uygun beceri ve bilgilerin aktarılmasında, kaynakların genel olarak daha rasyonel bir biçimde ve daha verimli olarak kullanılmasında, sağlıklı ve nitelikli istihdama hazır bir nüfusun oluşmasında tarımsal eğitimin önemi çok büyüktür.

Bu bağlamda üreticilerimizin ihtiyaç duydukları eğitim, uygulama ve demonstrasyon çalışmaları doğrultusunda, 2009 yılında bir tarımsal danışman ile danışmanlık hizmeti vermeye başladığımız bu yolda 2017 yılında danışman istihdamı sayımız 3’tür. Birliğimiz bünyesinde 1 Ziraat Mühendisi, 1 Gıda Mühendisi ve 1 Arıcılık Teknikeri hizmet vermektedir. Her danışmanımız 50 üreticiye danışmanlık hizmeti vermekte olup toplamda 150 üreticimiz danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Birliğimizde istihdam ettiğimiz Danışmanlarımız sözleşme yaptıkları üreticilere nasıl hizmet veriyorlarsa diğer tüm üreticilerimize de aynı özveride eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedirler.

2017 YILI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ AKIŞI