Arıcılık, Muğla insanının ekonomisinin yanında kültüründe de var olan geleneksel bir üretim faaliyetidir. Muğla; arı varlığı, bal üretimi ve arıcı sayısı ile ülkemizde en ön sırada yer almaktadır. Çam Balı üretiminin merkezidir. Yıllardır ülkemizden ihraç edilen balın da tamamına yakın kısmı başta Muğla olmak üzere yöremizden karşılanmaktadır.

Muğla’nın, yakın tarihteki arıcılık geçmişine baktığımızda; 1909 yılından bu yana arıcılığın gelişen bir sektör olduğu görülmektedir. Yüzyıllardan bu yana bu faaliyetler ülkemiz gündeminde yeterince yerini alamamıştır. Birliğimiz bu eksikliğin giderilmesi amacıyla gerek Muğla arıcılığını gerekse ülkemiz arıcılığını dünden bugüne yansıtmak, arıcılığın var olan kültürünü tanıtmak ve ülkemizin kültür turizmine hizmet etmek amacıyla Muğla’da Arıcılık Müzesi kurulması gerekliliği birliğimizce kararlaştırılmıştır. Hizmet binamızın projelendirme aşamasında toplantı salonu, arıcılık müzesi ve idari büroların olduğu bir proje başlatılmış ve başarıyla sonuçlandırılmıştır.

5 Ekim 2010 tarihinde müzemiz, arıcılarımızın ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, yüzyıllardır Muğla adıyla ve Çam Balı ile özdeşleşen arıcılık geçmişini günümüze ve gelecek nesillere yansıtmak amacıyla ÖZEL MUĞLA ARICILIK MÜZESİ‘ni tamamen kendi imkanları ile ülkemize kazandırmıştır.

ÖZEL MUĞLA ARICILIK MÜZESİ’ne, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16.08.2012 tarih ve 182225 sayılı makam oluru ile Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.08.2012 tarih ve 6402 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. İzin verilen tarihten itibaren Müzemiz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’dan ruhsatlı Özel Müze olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Arıcılık Müzesi’ni; Yönetim Kurulu Başkanı Ziya ŞAHİN, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail TAŞKIN, Bekir ÇINAR, Bahattin BAŞPINAR, Fikret KÖSEOĞLU, Kerim ŞAHİN, Hasan TEPE ve ayrıca Mehmet Emin BENZER, Özkan ABBAK, İdris AYDIN, Memiş TURGUT ve Turgut UYSAL katkıları ile arıcılığımıza kazandırmışlardır.

Müzenin Mimarisini; Mimar Seçil ÇANBAY,
İç Mimarisi Ve Dekorasyonunu; Mimar Taşkın BİLGİNER,
Dış Mekan Maketlerini; Nezih DÖLEN,
İç Mekan Maket ve Canlandırmalarını; Mesut TAŞPINAR yapmıştır.

Müzenin oluşum fikri, projelendirilmesi, objelerin araştırılması, toplanması ve hikayelendirilmesi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya ŞAHİN tarafından gerçekleştirilmiştir.