2009 yılında çam balı üretim alanları, çam balı üretiminin ve basra böceğinin sürdürülebilirliğinin veMuğla çam balı üretim alanlarındaki sorunların tartışılması amacı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversite, TAB ve arıcılarında içinde bulunduğu ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmail BELEN başkanlığında çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonucunda; iki temel karar üzerinde durularak basralı alanların korunması ve bal ormanları kurulması kararları alınmıştır.

2007 ve 2009 yıllarında ilimizde gerçekleştirilen çalıştaylar ile çam balı üretim alanlarında karşılaşılan sorunlar geniş bir perspektifte tartışılarak, sonucunda elde edilen veriler ışığında araştırılması gereken potansiyel konular aşağıda belirtilmiştir.

 • Çam Pamuklu Koşnilinin Yayılış Yaptığı Alanların Net Olarak Tespiti, Amenajman Planlarından Verilerin Alınması ve Buna Bağlı Olarak Haritalandırma
 • Çam Pamuklu Koşnilinin Biyolojisinin Farklı Ekosistem ve Ekolojik Koşullar Altında Belirlenmesi
 • Çam Pamuklu Koşnilinin Aktivitesi ve Bal Üretimi Üzerinde Hava Hallerinin Etkileri, İklim Değişiminin Verime Etkileri
 • Çam Pamuklu Koşnili Popülasyonu Üzerinde Etkili Olan Doğal Düşmanlar
 • Çam Pamuklu Koşnilinin Yayılış Yaptığı Alanlarda Diğer Zararlı Böcek Faunası ve Koşnilin Bu Türlerin Zarar Dereceleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
 • Koşnil Yayılış Alanlarında Zararlı Böceklerle Mücadele Yöntemleri
 • Çam Pamuklu Koşnilinin Dağılımı Üzerinde Etkili Ekolojik, Silvikültürel ve Meşcere Yapısı Faktörleri
 • Çam Pamuklu Koşnilinin Ağaçlarda Artım Üzerine Olan Etkilerinin Tespiti
 • Çam Pamuklu Koşnilinin Yayılış Yaptığı Ormanlarda Yürütülecek Bakım ve Silvikültürel Müdahalelerin Şekli, Zamanı ve Gençleştirme Sorunu
 • Organik Çam Balı Üretimine Yönelik Uygulamalar ve Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi
 • Çam Balı Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları, Sorunları, Beklentileri
 • Ormandan Çam Balı Üreticilerinin Yararlanmasının Düzenlenmesi