Muğla Bal Arısında Varroaya Karşı Islah Projesi

MUĞLA BAL ARISINDA (Apis mellifera anatolica) VARROAYA KARŞI ISLAH KOLONİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YETİŞTİRİLMESİ PROJESİ (TAGEM/ 15 / AR-GE /19)

Projemiz ıslah çalışmalarımızın ikinci etabını oluşturmaktadır. Proje TAGEM tarafından desteklenmekte, saha çalışmaları yine birliğimiz tarafından sürdürülmekte ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. 2015 yılında başlamış olup devam etmekte olan bu proje ile Türkiye’deki Anadolu bal arısı (Apis mellifera anatoliaca) ırkının ekotipleri içinde yer alan Muğla bal arısı populasyonlarında varroa akarına karşı dayanıklı hattın oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca proje sonucunda elde edilecek dayanıklı kolonilerden yetiştirilen ana arılar arıcılara aktarılarak üretime ve verimliliğe katkısı sağlanacaktır.

• Muğla arıcısının en fazla para ödediği işletme giderlerinin başında varroa ilaçları gelmektedir.
• Bütün bu ilaçlama çabalarına rağmen başarılı bir sonuç alınamamıştır. Buna bağlı olarak da bal üretim miktarı her yıl düşmektedir.
• Aşırı ve bilinçsiz ilaç kullanımı nedeniyle balda kalıntı oluşmakta ve balın kalitesi düşmektedir.
• Ayrıca varroa diğer arı hastalıklarını tetiklemektedir.

Beklentilerimiz :
• Varroa ile mücadele eden damızlık hatlar oluşturmak,
• Yapılan ilaçlama sayısını %50 düşürmektir.

Bulgular :
• Çalışmanın ikinci yılında Muğla Arımızda varroa ile mücadele eden arıların var olduğunu,
• Üç yıl sonunda Muğla Arısında varroaya karşı dirençli hatların oluşturulacağını söyleyebiliriz.

Sonuç Olarak :
• Muğla’lı arıcılar Amerikan Yavru Çürüklüğünden sonra varroya da dirençli arılar ile çalışacaklardır.