Basra Böceğinin Moleküler Ve Sistematik Varyasyonun Tanılanması Projesi

MUĞLA İLİNDE Marchalina hellenica’nın MOLEKÜLER VE SİSTEMATİK VARYASONUN TANILAMASI VE MİKROBİYAL FLORANIN BELİRLENMESİ PROJESİ (BAP-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortak:MAYBİR)

Proje 2015 yılında başlamış olup halen devam etmektedir. Bu çalışma sayesinde bölge, ülkemiz ve Dünya çam balı üretimi açısından son derece önemli olan M.hellenica’nın (basra böceğinin) genetik varyasyonu belirlenerek böceğin daha iyi tanınması sağlanacak ve daha sonra yapılacak olan çalışmaların temeli oluşturulacaktır.