Muğla Çam Ballarının C4 Şeker Oranı Ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi Projesi

27/07/2012 tarihli T.G.K. Bal Tebliğinde çam balında C4 oran %10’dan %7’ye düşürülmesi sonucunda çam ballarına doğal olarak yüksek çıkabilen C4 oranı başta üreticilerimizi zor durumda bırakmıştır. Bu sorunun çözümü amacıyla Birliğimiz, Muğla Ticaret Borsası ve Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ortaklığında 2013 yılında proje hazırlanmış ve GEKA’ya sunularak destek alımı sağlanmış ve proje sonuçlandırılmıştır. Proje Yürütücülüğünü Prof. Dr. M. Emin DURU yaptığı projede Muğla İlimizde 261 numune toplanmış olup, aanalizleri yapılan bu numunelerin %40’ının C4 şeker oranı bakımından Bal Tebliğinde belirtilen %7’lik üst limiti aştığı görülmüştür.

Proje neticesinde, Muğla çam balının özellikleri ile özellikle C4 şeker bakımından diğer ballarla aynı sınıfa konulup konulmayacağı ve elde edilen sonuçlar önemli bulunmuş olup, konu 2014 TAGEM yıllık değerlendirme toplantısında ele alınmıştır ve konuyla ilgili Bakanlık düzeyinde ve ülkesel çapta bir proje yapılmasına karar verilmiştir.