30-31 Ekim 2007 tarihlerinde Muğla Üniversitesi Yerleşkesinde Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla Üniversitesi ve TEMA Vakfının katkı ve katılımlarıyla gerçekleştirilen ve ülkemizdeki konu uzmanları (Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Behzat GÜRKAN, Prof. Dr. Kadriye SORKUN, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet YEŞİL, Prof. Dr. Erdal SELMİ, Muğla Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. A. İhsan ÖZTÜRK ve Öğr. Gör. Veli TÜRKMEN) ile Muğla Çam balı üretim alanları ve Çam pamuklu koşnili (M. hellenica) konularında bildiriler sunulmuş ve konular detaylı bir şekilde tartışılmıştır. 

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

Risk altında olan bir milyonun üzerindeki arı kolonilerinin kurtarılması ve bölge arıcılığının ve çam balı üretiminin sürdürülmesi için bir dizi tedbir alınmasına gereksinim bulunduğu belirtilmektedir.

Marchalina hellenica konusunda yapılabilecek çalışma ve araştırmalar aşağıdaki başlıklar altında belirtilmiştir;

 1. Sosyo-ekonomik
 • Muğla Orman köyleri sosyo-ekonomik yapısı ve çam balı ile olan bağlantısı
 • Çam balının ülke ekonomisindeki yeri ve önemi
 • Çam pamuklu koşnilinin yayıldığı kızılçam ormanlarının planlama ve silvikültürel müdahale esaslarının belirlenmesi
 • Çam balı ve çiçek balını birbirinden ayırt edecek analizlerin yapılması ve bal kimyası konusunda yapılacak analizlerin arttırılması ve bu konuya destek verilmesi
 1. Ekolojik
 • Marchalina hellenica’nın doğal yayılış alanlarının belirlenmesi
 • Yatağan Termik Santrali’nin Bölgedeki Kızılçam Ormanları üzerine etkisi
 • Basralı Kızılçam ormanlarında bulunan böceklerin saptanması ve türlerin birbiri arasındaki ilişkisi
 • hellenica’nın iklim koşullarına göre populasyon dinamiğinin ortaya konulması
 • hellanica’nın detaylı tür davranışlarının belirlenmesi
 1. Uluslararası İşbirliği
 • Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasında işbirliği araştırılması
 • Bu hususta EU fonlarına proje hazırlayıp verilmesi

 

Diğer Öneriler:

1.M. hellenica böceğine alternatif ballı bitkilerin bulunması. Harnup, Akasya vb. gibi.

2.Bölge Arıcılığının kuraklık kapsamına alınması.

3.Özellikle yangın emniyet şeritlerinin kenarlarında kalan bölgelere önemli ballı bitkilerin dikiminin sağlanması.

4.Verimi artırıcı önlemlerin alınması.

5.Eğitime önem verilmesi.

6.Meralarda otlatmanın planlamasının yapılması.

7.Basralı ormanlarda birim alandan en fazla verimin alınacağı meşcere yaşı ve kapalılığı belirlenip ormanların devamı için gerekli olan bakım ve gençleştirme çalışmalarının bu istikamette belirlenmesinin sağlanması

 1. Ekstrem koşullarda zararı azaltmak için arıya, kuşlara, balıklara ve basraya zarar vermeyen ilaçların kullanılması.

9.M. hellenica(Basra böceği) dışarıya çıkarılmadan kendi bölgesi içerisinde adaptasyonunu sağladığı alan içerisinde aşılma çalışmalarının yapılması.