ARICILIKTA TEMEL BİLGİLER

 

ARILIK YERİ SEÇİMİ

-Arılık yeri seçiminde yoğun arı varlığı olan yerlerden uzak olunmalı, teorik olarak 3 km. yarıçaplı bir dairenin kapladığı alanda 100-150 kovandan fazla kovan bulunmaması tercih edilmelidir.

-Arılık yeri baştan doğru olarak seçilmelidir, çünkü arıcılık faaliyeti başladıktan sonra yer değiştirilmesi oldukça zahmetli olacaktır.

-Arıların su ihtiyaçlarını karşılamaları için arılığın yakınında temiz su kaynağı olmasına özen gösteriniz.

-Kovandaki yavruların beslenmesi için arılığın yakınında polen kaynağı mutlaka olmalıdır.  Arılık yeri seçerken polen kaynağı olan yerleri tercih ediniz.

-Arılık yeri seçilirken imalat atıkları zehirli olan fabrika ve işletmelerden uzak yerler seçilmelidir.

 

GENEL UYGULAMALAR

-Kovanlarda koloni takip kartının kullanılması kovan kontrollerinde pratiklik sağlayarak iş verimini artırmaktadır.

-Kovan kontrollerinde yaptığınız her işlemi ve tarihini koloni takip kartına işlemeniz kovanın takibi açısından size pratiklik sağlayacaktır.

-Kovanların yeni ballı peteklerle taşınması, peteklerin kolay kırılması nedeniyle koloni kayıplarına neden olabilir. Taşıma yapmadan önce kovanda yeni ballı petek bırakmayın.

-Naftalin balda ve balmumunda kalıntı bıraktığı ve insan sağlığı açısından tehlikeli olduğundan, balı süzülmüş peteklerin muhafazasında kesinlikle naftalin kullanmayınız.

-Arıcılıkta temel kural; 50 tane kuvvetli koloni, 100 tane zayıf koloniden daha iyidir.

-Kendi bölgesinde verimli olan bir arı ırkı, kendisine uygun olmayan farklı bir bölgede aynı sonucu veremez. Bu nedenle arıcılık yapılacak bölgeye uyumlu bir ırk ile arıcılık yapılmalıdır.

-Kovan içinde ölen arıların dışarı atılmasını kolaylaştırmak ve kovana su girişini engellemek için, kovanlara öne doğru hafif meyil verilmelidir.

-Kovanların iyi bir kışlama geçirmeleri için düşük kaliteli ve ekşimiş balları kış yiyeceği olarak kullanmayınız.

 

ANA ARI

-Boyalı ana arı kullanımı hem kovan kontrollerinde ana arının kolay bulunmasını sağlar, hem de kullanılan ana arının yaşını takip etmenizde kolaylık sağlar.

-Kovanda 2 yaşını doldurmuş ana arıların genç ana arılarla değiştirilmesi, kovan gelişimini ve verimini direkt olarak artırmaktadır.

-Zayıf koloniler yeni ana arıyı güçlü kolonilere göre daha kolay kabul ederler. Bu nedenle güçlü koloninin ana arısı değiştirilecekse bölme yapılarak ana arı uygulanmalı ana arı kabul edildikten sonra birleştirme yapılmalıdır.

-Koloni uzun süre anasız kalırsa, yeni ana arının koloniye kabul ettirilmesi çok zor olacaktır.

 

YAĞMANIN ÖNLENMESİ

-Sönmüş kovanlardaki işe yarayabilecek ve ballı çerçeveleri alıp, kovanı kapatmanız arılıkta yağmacılığı önler.

-Arılıkta yağmacılığı önlemek için şurupla besleme akşam üzeri geç saatlerde yapılmalıdır.

-Arılıkta bulunan kovanların güç seviyelerinin birbirine yakın olması arılıkta yağmacılığı önleyecektir.

-Kovan kontrolleri sırasında kovanlar arasında yağma başlarsa arılıkta çalışmaya ara veriniz.

-Arılıkta etrafa şerbet, kek ve bal bulaştırmayarak yağmacılığı önleyebilirsiniz.

 

BAL SAĞIMI

-Bal ve balmumunda kalıntı bırakarak insan sağlığına zarar verdiği için bal üretim dönemlerinde kovanlarda ilaçlama yapılmamalıdır.

-Bal hasadını nektar akımı tamamen bitmeden yaparak arılardaki yağmalama eğiliminin önüne geçebilirsiniz.

-Arıcılar arasında yaygın bir inanış olan “Bal Mikrop Tutmaz” inanışı yanlış anlaşılmakta ve yorumlanmaktadır. Bal sağımında kişisel hijyen ve temizlik kurallarına uyulmalıdır.

-Çerçevenin en az üçte ikisi sırlanmışsa hasat edilmelidir. Tam olarak olgunlaşmamış balların hasat edilmesi balın kalitesiz olmasına ve çabuk ekşimesine neden olacaktır.

-Sağımda kullanılan sağım makinesi, dinlendirme kazanı ve sır alma teknesinin paslanmamış ve boyanmamış olmasına dikkat edilmeli. Paslanmaz kromdan imal edilmiş sağım ekipmanları kullanılmalıdır.

-Sağım sonunda hasat edilen ballar tek kullanımlık, laklı, teneke içi baskısız ve ağzı yalancı kapak ile kapatılmış tenekelere koyularak güneş ışığından ve nemli ortamlardan korunaklı depolarda muhafaza edilmelidir.

 

ARI SAĞLIĞI

GENEL BİLGİLER

-Sağlıklı kovanlara koruyucu amaçlı antibiyotik verilmesi, sağlıklı arının bağışıklık sistemini zayıflatacağından, hastalıklara karşı dayanıksız hale gelmelerine neden olacaktır. Arılarınıza kesinlikle antibiyotik vermeyiniz.

-Kaynağı belli olmayan veya hastalık geçirmiş arılıklardan alınan ballarla arılarınızı beslemeniz, kovanlarınızda hastalık riskini arttıracaktır. Arılarınızı hastalıklardan korumak için temiz ve güvenli ballarla besleyiniz.

-Kovanların yerden yükseltilerek bir sehpa üzerine alınması, nemden korunması ve kovanda iyi bir havalanmanın sağlanması, arılarda kireç hastalığı riskini en aza indirecektir.

-Arı ve insan sağlığı açısından, kovanlarda hastalık ve zararlılarla mücadele için, mutlaka ruhsatlı ilaçlar, kullanma talimatlarında belirtildiği şekilde, belirtildiği zamanda ve belirtildiği dozda kullanılmalıdır.

-Arılıkta kullanılan alet ve ekipmanların sık sık temizlenip dezenfekte edilmesi kovanlara hastalık bulaşma riskini en aza indirir.

-Arı ve ana arı alımlarını herhangi bir hastalık bulaşığının olmadığından emin olduğunuz yerlerden yapınız.

-Hastalıklı kovanların kontrolünde kullanılan aletlerin tamamen dezenfekte edilmeden sağlıklı kovanlarda kullanılması hastalığın yayılmasına neden olacaktır. Hastalıklı kovanlarda kullandığınız ekipmanları dezenfekte etmeden sağlıklı kovanlarda kullanmayınız.

-Kovanlardaki küflü, aşırı esmerleşmiş ve kırık petekli çerçeveleri çıkartarak, ihtiyaç varsa yerine önceki yıldan kalan temiz petekler verilmesi kovanı hastalıklardan koruyacağı gibi hızlı gelişmesini de teşvik etmektedir.

AMERİKA VE AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

-Kovan açıldığında kokmuş et ya da balık kokusunu andıran bir koku alınıyorsa Avrupa Yavru Çürüklüğü Hastalığı olabilir, mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

-Kullanacak olduğunuz temel peteklerin Amerikan ve Avrupa yavru çürüklüğü ve Kireç hastalığı gibi hastalık etkenlerine karşı 120 °C de sterilize edilmiş olmasına özen gösteriniz.

-Mümkün olduğunca eski petek kullanmaktan sakınarak kovanlarınızı yavru çürüklüğü hastalığından koruyabilirsiniz.

-Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı ile mücadelede en etkili ve kesin çözüm yolu; hastalıklı kolonilerin tümüyle yakılarak yok edilmesidir.

-Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı ülkemizde ihbarı zorunlu bir hastalıktır, belirtileri fark ettiğinizde en yakın tarım il veya ilçe müdürlüklerine bildirmelisiniz.

 

VARROA

-Varroa mücadelesinde münavebeli ilaç kullanılması varroaların kimyasallara karşı direnç kazanmasını önler. Bu nedenle varroa mücadelesi için yapılan ilaçlamalarda üst üst aynı ilaç kullanılmamalıdır.

-Varroa mücadelesi için kovana erkek arı gözlü petek vererek dişi varroaları bu gözlere toplayıp, gözler kapandıktan sonra çerçeveleri çıkartıp imha ediniz.

-Varroa mücadelesinden etkili sonuç almak; uygun zamanda, uygun ilaçla ve tüm arıcılar tarafından ilaçlama yapılmasıyla mümkün olacaktır.

-Varroa paraziti larva, pupa ve ergin dönemde arının kanını emerek gelişme ve çalışma aktivitesini zayıf düşürür, kovanda kanatsız arılar görülür.

 

NOSEMA

-Kovan kapağı ve uçuş tahtasının üzerinde turuncu ve beyaz renkte arı pisliği görülüyorsa Nosema apis hastalığından şüphelenmelisiniz. Mutlaka bir uzmana danışınız.

-Kovan etrafında uçamayan, yerde sürünen, kanat ve vücutları titrer durumda arıların görülmesi Nosema cerenae hastalığının belirtisidir. Mutlaka bir uzmana danışınız.

-Özellikle kış şuruplaması için kullanılacak 2/1’lik şurup içine (2 kısım şeker 1 kısım su) 8 litre şuruba 0,7 litre kekik suyu oranında karıştırılarak kullanılması arılarınızı Nosemadan korur ve tedavi eder.