MUĞLA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ISLAH MERKEZİ

Birliğimiz, 11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10/A ilâ 10/F maddelerine dayanılarak hazırlanan Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Kısacası birliğimiz ıslah amaçlı bir yetiştirici birliğidir. Birliklerimizin ana sözleşmelerinde de bu konuda görev tanımları ve çalışma konuları açıkça belirtilmektedir.

Belirtilen çalışma konuları çerçevesinde, ilimiz arıcılarına hizmet üretme sorumluluğuyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İlimiz arıcılığının, ülke arıcılığında gerek arı sayısı, gerek arıcı sayısı ve gerekse de bal üretim potansiyeli ile en ön sırada yer almasından dolayı, bakanlığımız bazı sorumlulukları da birliğimize yüklemiştir. İlimiz arısı, ülkemizin en önemli üretim ürünleri arasında yer alan çam balı üretim alanlarına adapte olması itibari ile bugüne kadar pek çok bilim insanlarının çalışmalarına konu olmuş, bu çalışma konularını literatür kaynaklarında da bulmak mümkündür. İlimiz arıcılarımız gezginci arıcılık şartlarında üretim yaptıklarından dolayı da ülkemizin her tarafına gitmektedirler. Arılarımız da ilimizde üretilen çam balının yapısına adapte olmuş ve belirli özellikleri de bünyesinde barındıran bir arıdır.

Biz Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği olarak, adı ilimiz ile anılan arımızın ıslahını yapma görevini Bakanlığımızın bizlere verdiği yetki ve görev anlayışı çerçevesinde ıslah projesinin ilk adımı olan TAGEM tarafından desteklenen, Muğla gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ortaklığında ve tamamen saha çalışmalarının birliğimizce yapıldığı, Namık Kemal Üniversitesi tarafından yürütülen ve sonuçlandırılan ‘Muğla Bal Arısında (Apis mellifera anatoliaca) Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Direnç Geliştirilmesi’ (TAGEM-11/AR-GE/13) projesinde öncelikle kullanılacak olan Anadolu arısının ekotipi olan Muğla (Apis mellifera anatoliaca) bal arısı materyalleri Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof.Dr. Aykut KENCE ve ekibi tarafından genetik tanımlama teknikleri uygulanarak seçilen, Muğla Arısı özelliği gösteren yaklaşık 200 kolonide, 3 yıl boyunca kapatılmış toplum ıslah programı devam ettirilmiş ve yüksek düzeyde hijyenik davranış gösteren damızlık sürü oluşturulmuştur. Islah çalışması bakanlığımız tarafından izole alan olarak belirlenen İlimiz Fethiye ilçesi İncirköy ve Yeşil Üzümlü bölgelerinde yapılmıştır. Oluşturulan sürüdeki kolonilerin, proje süresince, koloni kayıplarının önemli nedeni olarak bilinen Nosema cerana spor düzeyleri de izlenmiştir. Proje sayesinde Muğla ilinde arı yetiştiricileri birliğine bağlı yüksek düzeyde hijyenik davranış gösteren damızlık ana arı işletmesi oluşturulmuş, Muğla arıcısının ve bölge arıcısının hizmetine sunulmuştur. Damızlık ana arı üretim izni ile ilgili bakanlığımıza yaptığımız 16/03/2015 tarih ve 2015/03-014 sayılı başvurumuz ile ilgili yapılan denetimler ve çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde Bakanlığımız tarafından 2016/48-001 belge numarası ile birliğimize Damızlık Ana Arı Üretim izni verilmiştir. Üreticilerimize de söz konusu bu izin çerçevesinde ıslah edilmiş Damızlık Ana Arılar verilmektedir. Projenin devamlılığının sağlanması amacıyla çalışmalar aynı titizlikle devam ettirilmektedir. Proje neticesinde bölgede bulunan arıcıların kolonilerinin daha sağlıklı olacağı ve bu kolonilerden elde edilen arı ürünlerinin kimyasal kalıntı oranlarının daha düşük düzeyde olacağı beklenmektedir.

Islah Merkezi İzole Alan

Islah çalışmalarımızın ikinci etabı ise önceki projemizi yürüttüğümüz aynı izole alanda, yine TAGEM tarafından desteklenen ve saha çalışmalarını birliğimizin sürdürdüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Muğla Bal Arısında (Apis mellifera anatoliaca) Varroaya Karşı Islah Kolonilerinin Geliştirilmesi ve Yetiştirilmesi’ (TAGEM/ 15 / AR-GE /19) projesi, Muğla bal arısının tımarlama davranışı davranışı üzerine çalışmalar devam etmektedir. Sürdürülen proje ile Türkiye’deki Anadolu bal arısı (Apis mellifera anatoliaca) ırkının ekotipleri içinde yer alan Muğla bal arısı popülasyonlarında varroa akarına karşı dayanıklı hattın oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca proje sonucunda elde edilecek olan varroya karşı dayanıklı hat ile ilk projeden elde edilen Amerikan Yavru Çürüklüğüne karşı dayanıklı hatlar çarprazlanarak hem Amerikan Yavru Çürüklüğüne, hem de Varroya karşı dayanıklı tek hat elde edilecektir. Böylelikle Muğla arıcısının ve bölge arıcısının en büyük sorunlarıyla ıslah metodu ile mücadele edilecektir.

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz tüm bu ıslah çalışmalarımız birliğimize ait ıslah merkezinde yürütülmekte olup ihtiyaç olan tüm alt yapı ve donanımlar merkezimizde mevcuttur. Islah merkezimizde 1 ziraat mühendisi, 2 arıcılık teknikeri ve 2 işçi personelimiz ile çalışmalar yürütülmektedir. Merkezimizde Amerikan Yavru Çürüklüğü projesi için 300 adet ruşet (Yapay+Doğal çiftleştirme), 250 anaç kovan, Varroa projesi için ise 85 ruşet (Yapay+Doğal çiftleştirme), 100 anaç kovan bulunmaktadır. Ayrıca merkezimizde bir adet yapay tohumlama laboratuarı, bir adet larva transfer çadırı, bir adet toplantı çadırı, bir adet mutfak çadırı, iki adet personel barakası, iki adet güneş paneli takımı, beş adet suni tohumlama cihazı, sterilizasyon cihazı, diğer sarf malzemeler ve bir adet kamyonet bulunmaktadır.

Ayrıca ıslah merkezimiz, bir uygulamalı arıcılık eğitim merkezi olarak da kullanılmaktadır. Eğitimde en iyi modelin görerek ve uygulayarak yapılan çalışmalar olduğundan yola çıkarak arıcılık eğitimlerinde uygulamalı eğitim çalışmalarına geçmişten günümüze önem vermekteyiz. Bu bilinçle her yıl Nisan-Mayıs aylarında üreticilerimize ana arı, arı sütü ve propolis üretim metodları uygulamalı olarak gösterilmekte ve eğitimler ile ilgili uygulamalar yaptırılarak eğitimin etkinliği arttırılmaktadır. Eğitimler konularında uzman personellerimiz tarafından verilmektedir. Eğitimler neticesinde, eğitime katılan üreticilerimizden gelen pozitif geri dönüşler, çalışmalarımızın etkin olduğunu ve eğitimde uyguladığımız modelin doğru bir model olduğunun en önemli göstergesidir.