Türk Çam Ballarının Uluslararası Coğrafi Tescil Alma Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından hazırlanarak fonlanan, Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği ve birliğimizin de içinde bulunduğu 7 il birliği ve TAB koordinatörlüğünde  yürütülen “Türkiye Bal Değer Zincirinin Coğrafi İşaretler Yardımıyla Sürdürülebilirliğinin Desteklenmesi” konulu proje kapsamında Türk Çam Ballarının Uluslararası Coğrafi Tescil alması ile ilgili projenin tanıtım ve bilgilendirme toplantısını bugün birliğimiz toplantı salonunda FAO yetkililerinin yaptıkları sunumlarla gerçekleştirmiş bulunmaktayız.  Çam balımızın uluslararası pazarda daha fazla pay alabilmesi için gerek FAO ile yürüttüğümüz bu proje, gerekse Eylül ayında Muğla’da gerçekleştireceğimiz ve uluslararası katılımcıları ağırlayarak ev sahipliği yapacağımız ISO toplantıları büyük önem arz etmektedir. Artık dünyada  kırsal kalkınmaya katkı sağlayan tarımsal  ürünlerin tescillenerek değer kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede çam balımızı uluslararası projelerle gerek standardının oluşturulması gerekse tanıtımı yapılarak uluslararası tescil alınmasını önemli buluyoruz. Tüm bu çalışmaların özünde çam balımızın ihracat potansiyelini yükselterek üreticimizin kazancını ve  refah düzeyini arttırmak yer almaktadır. Toplantımıza, Tarım ve Orman İl, İlçe Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü personellerimiz ile Ticaret Odası ve Ticaret Borsasından da paydaşlarımız katılımda bulunarak eğitim ve bilgilendirme toplantımızın daha verimli geçmesini sağlamışlardır. Katılımda bulunan  herkese teşekkür ediyoruz.

Eğitime  Toplantımızdaki Konular;

Maria Ricci (FAO – Proje Yöneticisi)
FAO/EBRD işbirliği, Projenin amaçları ve faaliyetleri, Daha önceki başarılı projelerden örnekler
Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu (Bursa Uludağ Üniversitesi – Proje Türkiye Koordinatörü)
Coğrafi işaretin anlamı, uygulanması, yönetimi, potansiyel masraf ve faydaları
Türk Çam Balı Üretim Uygulamaları ile ilgili sahada yapılan anket çalışmasının
sonuçları
Coğrafi işaret dosyası için “iyi üretim uygulamalarının” tanımlanması ve bu kurallar
hakkında üreticiler ile görüş alış – verişinde bulunulması
Türk çam balı değer zincirinde yer alan tüm aktörler ile güçlü bir iletişim
kurulmasının önemi ve sağlayacağı faydalar (üretici – paketleyiciler, ihracatçılar ve
aracılar arasındaki ilişkiler; kamu ve özel sektör koordinasyonu)
Raffaele Dall’Olio (FAO Teknik Danışmanı)
Kaliteli çam balı üretimi ve çam balının kalitesinin korunması için uyulması gereken
kurallar
Dünyadaki iyi üretim uygulamalarından örnekler
Avrupa Birliği piyasalarında talep edilen bal kalite kriterleri
Bal üretiminin izlenebilirliğinin sağlanması; İtalya’dan örnekler
Melanie Vanpraet (INNAO – Coğrafi İşaretler Uzmanı)
Avrupa Birliğinde coğrafi işaret sisteminin uygulanışı ve coğrafi işaretlerin ihraç
pazarlarının geliştirilmesindeki etkisi
Türk Çam Balının Avrupa Birliği düzeyinde coğrafi işaret tescili alması için gerekli
koşullar ve bu aşamada üreticilerin rolü
Üreticiler, kamu kurumları ve özel sektör arasında güçlü bir iletişim kurulmasının