Teknopark; sanayi ve üniversitenin işbirliği ile araştırma geliştirme çalışmaları yapılarak sektöre yeni ve katma değeri yüksek ürünler üretmek amacıyla kurulmuş bir oluşumdur. Bu oluşumun içerisinde Muğla ilimizde 52 kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Birliğimiz olarak bizlerde bu oluşumdan hisse alarak bir TEKNOPARK ortağı konumundayız.

Muğla-Denizli karayolu kavşağındaki 65.000 m2’lik alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde kurulan TEKNOPARK alanı olarak belirlenmiştir. Burada birliğimize tahsis edilecek yer, ayrıca birliğimizin bir yüzü olacak, Muğla arıcılığımızın ve ürünlerimizin tanıtımına olanak sunacaktır.

Önümüzdeki dönemde, aldığımız bu hisse ortaklığının yanı sıra, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Arıcılık, Arı Ürünleri ve Apiterapi konusunda çalışmaları olan akademisyenlerin danışmanlığında, bilimsel alt yapısı olan yeni ürünlerin üretimi yapılarak, sektörümüze katkı sağlayacaktır.

Bu faaliyetimiz; üreticilerimizin ürettiği bal ve diğer arı ürünleriyle elde edilen katma değeri yüksek ürünleri tüketicilerimize sunarak, tüketici taleplerinin çeşitlendirilmesine ve nihayetinde üreticimizin ürettiği ürünlerin değerinin artmasını sağlayacaktır.

Teknopark bünyesinde üretmeyi planladığımız başlıca ürünler;

  • Arı sütü ve propolis katkılı yeni apiterapik ürünler,
  • Bal ve tıbbi öneme sahip bitkilerin kullanıldığı fonksiyonel gıdalar,
  • Teknik arıcılık uygulamalarına uygun ve arı yetiştiriciliğinde fonksiyonel öneme sahip arı besleme ürünleri,
  • Arı hastalıklarında kullanılacak doğal mücadele ürünleri.

Sonuç olarak; TEKNOPARK üzerinden üretilen ürünler üniversite birimlerince bilimsel olarak araştırma sonucu ortaya çıkacağından, üretilen ürünlerin patent ve tescili daha kolay olacaktır. Bu durum birliğimize ve üyelerimize maddi olarak yeni gelir kaynağı oluştururken manevi olarak da büyük bir prestij kaynağı olacaktır. Bu proje ile hayata geçireceğimiz faaliyetler, diğer il birliklerine yaptığımız öncülüğü bir kez daha TEKNOPARK ile göstermiş olacaktır.