Ülkemiz bir arıcılık cenneti olmasına rağmen, ürün çeşitliliği ve kalitesi bakımından dünya kodeksi normlarında ürün üretilememektedir. Tanıtım ve pazarlama konularında yapılan çalışmaların yetersiz kalması üretim miktarını ve kaliteyi olumsuz etkilemektedir. Sektörün tüm aktörleri, bugüne kadar günü kurtarmayı amaçlamışlardır. Bugünkü sorunların temelinde konunun önemi çerçevesinde politikalar üretilemeyişi yatmaktadır. Bu proje, her zaman söylemlerde kalan, bir türlü sahaya yansıtılamayan uygulamaların faaliyete geçirilmesi projesidir. Bu proje ile birim kovandan daha fazla ürün alınması ve her ürünün kalite normlarına uygunluğunun belgelenmesi ve bu üretim neticesinde proje dahilindeki üreticilerin de emeğinin karşılığını alabilecekleri bir proje olacaktır. Doğal bal üretimi gerçekleştirilecek, tüketicilere daha güvenli gıda sunulacaktır. Ülkemizde üretimi gerçekleştirilen ballarda marka yaratılması yolunda bir çalışma başlatılmış olacaktır. Üreticinin ürettiği nitelikli bal pazarda gerçek değerini bulacaktır.

Proje kapsamında kurulan işletmelerde kaliteli bal üretiminin yanı sıra birim kovandan alınan bal miktarı da artacak, üretilen balın pazarlanmasında sorun yaşanmayacağından işletmeler karlı duruma geçecektir. Bu işletmeler kalitenin yanında fiyatıyla da rekabet edecek konuma gelecektir. Bu proje ile, arıcılık sektöründe bir ilk yapılacak ve farkındalık yaratılacaktır. Sektörde bir model olacaktır. Bu proje ile üreten emeğinin hakkını alacak, tüketen de, atalarımızın ” bal şifadır” diye salık verdikleri balı tüketmiş olacaklardır.

Arının ve arıcının doğal şartlarda ürettiği balın piyasada hakim olmasını sağlayarak Türkiye’de üretilen ballarda marka yaratmak projenin nihai hedefidir.