OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

 

Yönetim Kurulumuzun 23.08.2022 tarihli toplantısında almış olduğu karar gereğince;

Birliğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 30.09.2022 günü Birliğimizin Muslihittin Mah. Cemal Karamuğla Sokak No:100 Menteşe/Muğla adresindeki toplantı salonunda saat: 10:00’da aşağıdaki gündem maddesi ile yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 07.10.2022 günü saat:10:00’da Birliğimizin Muslihittin Mah. Cemal Karamuğla Sokak No:100 Menteşe/Muğla adresindeki toplantı salonunda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Aşağıdaki gündem maddesi üyelerimize ilanen duyurulur.

Yılmaz Kaya                                                                                 Veli Türk

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                       Yönetim kurulu Başkanı

 

 

GÜNDEM

 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Güdümlü Projeler çerçevesinde Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Apiterapik Arıcılık Ürünleri AR-Ge İnovasyon ve İşleme Merkezi projesi çerçevesinde proje ortağı olarak Birliğimize ait Kafaca mahallemizdeki 145 Ada, 101 Parsel ve N20-C-01-A-1-C Pafta nolu, arsamıza tesis kurulumunda belirlenen m2 üzerinden mevzuatsal olarak ifraz (ayırma) işlemi yapılamayacağı belirlenmiştir. Arsa üzerine yapılacak işletmenin sadece bina yapım değeri harcamaları üzerinden ilgili oda veya STK’lardan alınacak bina alanı ve diğer tüm kullanım alanları değeri nispetinde belirlenen süre çerçevesinde ilgili taraflarla şartlı protokolle ilk etapta proje yürütücüsü Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına akabinde proje bittikten sonra Kurulacak olan şirkete  Birliğimizce ücretsiz kiralanması ve belirlenen sürenin bitiminde ise Şirket tarafından bilabedel işletme binasının Birliğimize devr edilmesi, İşletmenin Yap İşlet Devret modeli ile yapılıp belirlenen süre sonunda yapılan tesisin birliğimize ücretsiz devredilmesi amacıyla birliğimize ait 145 Ada, 101 Parsel ve N20-C-01-A-1-C Pafta nolu, arsamızda kurulacak tesis ve tesis için kullanım alanı kadar arazinin kiralanması konusunda Yönetim Kuruluna uzun süreli kiralama konusunda yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.