OLAĞAN MALİ GENEL KURUL İLANI

MUĞLA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL İLANI

                        Yönetim Kurulumuzun 30/01/2023 tarihli toplantısında  alınan karar gereğince ;

Birliğimizin, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 10/03/2023 Cuma günü saat 10:00’da Birliğimizin Muslihittin Mah.Cemal Karamuğla Sok.No:100 Menteşe/MUĞLA adresindeki toplantı salonunda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 22/03/2023 Çarşamba günü saat 10:00 ‘da Birliğimizin Muslihittin Mah.Cemal Karamuğla Sok.No:100 Menteşe/MUĞLA adresindeki toplantı salonunda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına  oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM :

 • Açılış ve Yoklama,
 • Divan Heyetinin teşekkülü, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 • Başkanlık divanına tutanaklara imza yetkisi verilmesi,
 • Gündemin okunması
 • Başkanın açılış konuşması,
 • 2021-2022 Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması,
 • 2021-2022 Denetim kurulu çalışma raporunun okunması,
 • 2021-2022 yıllarına ait bilanço,gelir-gider tablosunun Mali Müşavir tarafından okunması,
 • 2021-2022 Yönetim kurulu çalışma raporu,denetim kurulu çalışma raporu,bilanço ve kar-zarar cetvelinin ibrası
 • 2023-2024 Yıllarına ait, Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
 • Birliğe gelir temin edilmesi amacıyla,
  1. 2023-2024 yılları Üye giriş aidatının belirlenmesi,
  2. 2023-2024-yılları Üye yıllık aidatının belirlenmesi,
  3. 2023-2024-yılları Hizmet bedelinin belirlenmesi,
 • Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve yollukların belirlenmesi,
 • Birliğimizden istifa edip tekrar üye olmak isteyen üreticilerin durumunun görüşülmesi,
 • Dilek ve temenniler,
 • Kapanış.