NEONİCOTİNOİD GRUBU PESTİSİTLER YASAKLANDI

Bilindiği üzere pestisitlere bağlı yaşanan ani arı ölümleri, arıcılık sektörümüzün kanayan yarası olmaktaydı.

Neonicotinoid grubu pestisitler, özellikle Çukurova ve Trakya Bölgesinde ciddi koloni kayıplarımıza sebebiyet vermiştir. TAB olarak konuyla ilgili Bakanlık nezdinde girişimlerimizi ve çalışmalarımızı tüm Arıcılarımız bildiği gibi sizlerde bilmektesiniz. Sadece bu yıl içerisinde Çukurova – Trakya Bölgelerinde ve Harran Ovasında yaşanan pestisitlere bağlı arı ölümleri konusunda, Akademisyen Hocalarımızı da görevlendirdiğimiz çalıştay ve saha tespitleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra bizzat TAB tarafından konuyla ilgili teknik raporlar hazırlanarak Bakanlıkla yapılan görüşmeler neticesinde;

Neonicotinoid Grubu ( İmidacloprid, clothianidin ve thiomethoxam ) etkili maddeli pestisitlerin ruhsatlarının iptali ile birlikte Ülkemizde kullanımı sonlandırılmış olup ekte yer alan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısı 81 İl Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Dosyayı indirmek için tıklayınız.