MUĞLA’DA ARICILIK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında 12.02.2019 tarihinde Arıcılık Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir. Çalıştay Muğla ili Arı Yetiştiricileri Hizmet binası toplantı salonunda geniş bir katılımla yapılmıştır. Moderatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin DURU’nun  yaptığı Çalıştay’da arıcılık sektörümüzün 2018 yılı genel değerlendirilmesi ve 2019 yılında yapılması gereken faaliyetler, projeler ve düzenlemeler hakkında çalışmalar yapılmış olup çalıştay sonuç raporu hazırlanmıştır. Çalıştay’da görüşülen gündem başlıklarına  aşağıda yer verilmiştir.

Gündem:

1-Muğla Arısının Islahı ve Muğla Arısının Tescil Konusunun Görüşülmesi

a-Islah Edilen Muğla Arısının Üreticiye Yansıması

2- 2018 Muğla Arıcılık Kongresi Değerlendirmesi ve Geleceğinin Görüşülmesi

3-Konaklama Sorunları ve Çözüm Önerileri

a- Sevkler konusunda iller arasında farklı uygulamalar ve AKS sisteminin değerlendirilmesi

b- Çambalı alanlarında konaklamalarda aşırı yığılma, su kaynağı ve hijyen konusu

d- Konaklamalarda Ula ve Marmaris ilçelerimizde yoğun görülen yabani hayvan zararları konusu

e- Dünya Ralli Şampiyonasının Arıcılık sektörüne yansımalarının değerlendirilmesi

4- Tarımsal Desteklemeler Konusu

a- Arılı kovan desteklemelerindeki başvuru sisteminin değerlendirilmesi ve öneriler

b- Mükerrer desteklemeler konusu

c- Arıcılık Desteklemeleri hakkında genel görüş ve öneriler

5- Coğrafi İşaret ve Markalaşma konusun değerlendirilmesi

6- Kaliteli ve Sağlıklı Bal Üretimi – Kalıntı ve Katkı Sorunu v e Çözüm Önerileri

a- Arıcılıkta kullanılan girdi kalemlerinin ( Temel Petek, Besleme Ürünleri ve İlaç) değerlendirilmesi

7- Toplu İlaçlama Konusunun Değerlendirilmesi Ve Geleceği