MUĞLA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ – OLAĞAN MALİ GENEL KURUL İLANI

MUĞLA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL İLANI

              Yönetim Kurulumuzun 28/02/2019 tarihli toplantısında  alınan karar gereğince,2019 yılında yapılacak Mali Genel Kurul ilanı ve gündem maddeleri aşağıdaki gibidir,üyelerimize ilanen duyurulur;

Birliğimizin, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 19/04/2019 Cuma günü saat 10:00’da Birliğimizin Muslihittin Mah. Cemal Karamuğla Sok. No: 100 Menteşe/MUĞLA adresindeki toplantı salonunda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 29/04/2019 Pazartesi günü saat 10:00 ‘da Muslihittin Mah. Atatürk Bulv. No: 63 Menteşe/MUĞLA adresindeki Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası toplantı salonunda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına  oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

 • Açılış ve Yoklama,
 • Divan Heyetinin teşekkülü, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 • Başkanlık divanına tutanaklara imza yetkisi verilmesi,
 • Gündemin okunması
 • Başkanın açılış konuşması,
 • 2017-2018 Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması,
 • 2017-2018 Denetim kurulu çalışma raporunun okunması,
 • 2017-2018 yıllarına ait bilanço,gelir-gider tablosunun Mali Müşavir tarafından okunması,
 • 2017-2018 Yönetim kurulu çalışma raporu,denetim kurulu çalışma raporu,bilanço ve kar-zarar cetvelinin ibrası
 • 2019-2020 Yıllarına ait, Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
 • Birlik Yönetim kurulumuzca, Birlik Ana Sözleşmesi gereğince üyeliği düşürülen 457 kişinin durumunun karara bağlanması,
 • Birliğimiz Envanterine kayıtlı olan 2012 model 48AY692 plakalı Dacıa Stepway markalı aracın faydalı ömrünün bitmesi,kilometresinin yükselmesi ve bakım maliyetlerinin artması sebebiyle aracın satışı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,
 • Birlik üyelerinin menfaati için, Muğla İli Menteşe İlçesi, Kafaca Mahallesindeki Mülkiyeti Birliğimize ait olan, 3098 Parsel sayılı,N20-C-01-A-1-C Pafta nolu, 4.260m² yüzölçümlü imarlı arsanın, üyelerimize yeni hizmetler sunabilmek amacıyla Birlik özkaynağı ile, ilk etapta 400m2 kapalı betonarme depo inşaat aşamasının ve söz konusu yapının üyelerimize faydalarının görüşülmesi,
 • Dilek ve temenniler,
 • Kapanış.