• 2004 yılından itibaren yapılan 4 yıllık çalışma ve projelerin sonuçları doğrultusunda Türk Patent Enstitüsü Başkanlığının 13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmi Gazetedeki ilanında “MUĞLA ÇAM BALI’nın C2007/013 başvuru numarası ile tescili ilan edilmiştir.
  • Ancak tescile itiraz eden 3 kuruluştan dolayı tescil bilirkişi sürecine girmiştir ve süreç devam etmektedir.

Tescil Arıcımıza Ne Kazandıracaktır;

  • Çam balımızın tanınırlığı artacak, çam balının kalitesinin korunması sağlanacaktır.
  • Coğrafi tescil ile Uluslararası marka olma yolunda büyük bir adım atılmış olacaktır.