• Muğla Teknopark; enerji, sağlık ve tarımsal üretim olmak üzere üç ana temada faaliyet gösterecektir.
  • Teknopark’ta Üniversite ve Sanayi işbirliği sağlanarak üretim daha fazla bilimsel çalışmalara dayandırılarak yapılacaktır.
  • Teknopark ortaklığımız ile temel amacımız; Arıcılığımızın gelecekte sadece üretim ile değil, üniversite ve akademik işbirliği ile anılan bir sektör haline gelmesi ve ürettiğimiz arı ürünleri üzerine AR-GE çalışmalarına ağırlık verilerek katma değeri yüksek ürünler üretmek olacaktır.
  • Bu sonuçtan yola çıkarak, temelde yine üreticimizin lehine olacak bu projede birliğimizin de bulunması çok önemli bir faaliyettir. Bu oluşumun içinde olmak için çok çaba sarf eden kurumlar olmasına rağmen, her kurum bu oluşum içerisinde yer alamamıştır. Bu gerçek bile birliğimizin bu projede yer almasının ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Birliğimize ve üyelerimize hayırlı olsun.