Birliğimiz bünyesinde Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi ve Arıcılık Teknikerleri tarım danışmanı olarak istihdam edilmektedir. Danışmanlarımız bölümlerine hakim ve uzman kişilerdir.

Arıcılarımıza katkısı;

  • Danışmanlarımız üretici ile birlik arasında köprü vazifesi görmektedir.
  • Arı Sağlığı, arı ürünleri ve arı yetiştiriciliği konularında arıcılarımıza bilgi ve teknik destek sağlamaktadırlar.
  • Yeni çıkan kanun, yönetmelik, tebliğlerin, ulusal ve uluslararası yeniliklerin üreticilerimize anlatılması ve uygulatılması konularında hizmet vermektedirler.