DANIŞMANLARIN EĞİTİMİ PROGRAMI YAPILDI

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nce organize edilen eğitimcileri eğitimi programı çerçevesinde birliğimizde istihdamı sağlanan danışmanlarımız  eğitim programına katılmışlardır. 19.02.2018 tarihinde Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimi Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlilerinden Prof Dr. Levent AYDIN ve Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlilerinden Dr. M. Ertan GÜNEŞ vermişlerdir.