BİRLİĞİMİZİN SEÇİMLİ 6. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Yönetim Kurulumuzun 21/06/2021 tarihli toplantısında  almış olduğu karar gereğince ;

Birliğimizin, 6.Olağan Genel Kurul toplantısı, 24/07/2021 günü Birliğimizin Muslihittin Mah. Cemal Karamuğla Sok.No:100 Menteşe / MUĞLA adresindeki toplantı salonunda saat: 10:00’ da aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 31/07/2021 günü saat 10:00 da  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi “Atatürk Kültür Merkezinde”  çoğunluk aranmaksızın yapılmasına  oy birliği ile karar verilmiştir.

Aşağıdaki gündem maddeleri üyelerimize ilanen duyurulur.

                 Yılmaz KAYA                                                                           Ziya ŞAHİN                                                                                                            

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                                                Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama,

2-Divan Heyetinin Seçimi ve Divan Heyetine imza yetkisinin verilmesi,

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4-Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,

5-2019-2020- yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi,

6-2019-2020- yıllarına ait Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi,

7-2019-2020- yıllarına ait Bilançolar ve Kar-Zarar Cetvellerinin okunması ve görüşülmesi,

8-2019-2020 Yılı Yönetim kurulu çalışma raporu,denetim kurulu çalışma raporu,bilanço ve kar-zarar cetvelinin ibrası

9-2021-2022- yıllarına ait, Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve oylanması,

10-Birliğe gelir temin edilmesi amacıyla,

 • 2021-2022 yılları Üye giriş aidatının belirlenmesi,
 • 2021-2022-yılları Üye yıllık aidatının belirlenmesi,
 • 2021-2022-yılları Hizmet bedelinin belirlenmesi,

11-Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna yetki verilecek konuların görüşülmesi ve oylanması

 • Birlik faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak menkul, gayrimenkul, araç kiralama ve araç satın alımı.
 • Birlik faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan girdilerin temin edilmesi, gerekli görülen ilçelerde şube açılması.
 • Birlik adına satın alınacak gayrimenkulün araştırılması ve resmi takiplerinin yapılması,
 • Birlik üyelerinin menfaati doğrultusunda yapılacak her türlü projeyi hazırlamak ve hazırlanacak projelere ortak olmak ve desteklemek,
 • Birlik üyelerinin menfaati doğrultusunda, arıcılıkla ilgili kurulmuş ve kurulacak olan şirket ve işletmelere ortak olmak.
 • Hayvancılık Desteklemelerinin Bakanlık tarafından birlikler üzerinden ödenmesi durumunda; birliğin cari alacakları tahsil edildikten sonra kalan desteğin üyenin hesabına aktarılması,
 • Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların uygulanması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi.
 • Birlik çalışanlarının çalışma şartları, maaş ve ücretlerinin belirlenmesi
 • Birlik faaliyetleri çerçevesinde şube müdürü çalıştırılması

12-Birlik üyelerinin menfaati için, Muğla İli Menteşe İlçesi, Kafaca Mahallesindeki Mülkiyeti Birliğimize ait olan, 145 Ada,101 Parsel ve N20-C-01-A-1-C Pafta nolu, 4.259,91 m² yüzölçümlü imarlı arsamızda, üyelerimize yeni hizmetler sunabilmek amacıyla, GEKA destekli  ‘Apiterapi Ürünleri İşleme Merkezi’ kurulma projesi çerçevesinde kurulacak olan şirkete ortak olunmasına, birliğimizin ortaklığı çerçevesinde arsanın mahkeme raporu veya  gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen m2 değeri esas alınarak 1.000m2 alanın şirket ortaklığında hisse payı karşılığı olarak verilmesinin görüşülmesi.

13-Apiterapi Ürünleri İşleme Merkezi projesinde kurulacak olan şirkette birliğimizin hisse payının arttırılması amacıyla arsa hisse bedeline ek en fazla 250.000TL. nakdi kaynak ile hisse alınmasının görüşülmesi,

14-“Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Madde-9/d bendi gereğince üyelik şartlarını kaybetmiş üyelerin durumunun görüşülmesi ve oylanması,

15-Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve yollukların belirlenmesi,

16-Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Merkez Birliği delegelerinin seçimi,

17-Dilek ve Temenniler,

18-Kapanış.