MUĞLA YÖRESİ KIZILÇAM ORMANLARINDA ÇAM BALI ÜRETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ PROJESİ

Proje Orman Genel Müdürlüğünün oluru ile S.D.Ü. Orman Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa AVCI’ nın yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir. Projemiz 2012 yılında başlamış olup, 2015 yılında sonuçlanmıştır. Proje çam balı üretim sahaları konusunda cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış en kapsamlı proje olup, proje çıktıları da çam balı üretimimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan bir fark ortaya koymuştur. Projeye ait proje sonuç kitabının basımı da yapılmıştır.

MAYBİR BU PROJEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYDU?
• Çam balımızın asıl kaynağı olan kızılçam ormanlarının bu özelliğinden orman teşkilatı bilgi sahibi değildi.
• Orman yönetim planlarında çam balı ormanlarına verilmesi gereken önem verilmiyordu.
• Çam balı ormanlarından en çok yararlanan arıcılar ile orman teşkilatı arasında sağlıklı bir diyalog bulunmuyordu.
• Çam balı ormanlarından elde edilen balın ülke ekonomisine yarattığı katma değerin, bu ormanların odun değerinden katbekat fazla olduğu bilinmiyordu.

BU PROJE İLE ÜLKE ARICISI NE KAZANDI?
• Orman teşkilatı ile arıcılarımız arasında daha önce hiç olmayan ortak çalışma ortamı inşa edilmiştir.
• Elde edilen basralı alanlar verileri haritalara işlenmiş, böylelikle güncel olarak basralı alanların durumu ortaya konulmuştur.
• Basralı alanlarda düz kesim yaşı 60-70 yıldan 150-160 yıla çıkarıldı.
• Basralı sahalarda bakım kesimlerinin bal akımının olmadığı Mart-Nisan aylarında basralı ağaçların lehine olacak şekilde yapılmasına karar verildi.
• İlimizde faaliyet gösteren termik santrallerin basralı sahalar üzerine etkileri ortaya koyulmuştur.

Projemiz neticesinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından 15.02.2017 tarihinde ‘Bal Ormanları İşletilmesi ve Yönetilmesi Tebliği’ yayımlanmıştır. Tebliğde; özellikle Basralı Alanlar Bölümünde “Orman amenajman planlarında basralı alan olarak ayrılmış sahalar bal ormanı vasfındadır. Ormancılık faaliyetleri sırasında basralı ağaçlar korunmalıdır. Ayrıca amenajman heyetlerinin arazi çalışmalarında bölgeyi bilen arıcılardan teknik destek alınmalıdır “ibareleri yer almıştır. Artık basralı alanların BAL ORMANI olarak mevzuatsal bir yapıya kavuşturulmuş olması projelerimizin ve çalışmalarımızın hedefine ulaştığının bir göstergesidir. Tüm arıcılarımıza hayırlı olsun.