BAL YARIŞMASI KURALLAR:

 1. Kongreye katılan bütün arıcılar yarışmaya katılma hakkına sahiptirler. Jüri üyeleri ile ticari markalar yarışmaya katılamazlar.
  2. Ballarını kargo ile göndermek isteyen arıcılar kongre web sayfasında bulunan formu doldurup gönderiye eklemelidirler. Katılım formu Türkçe veya İngilizce olarak doldurulmalıdır.
  3. Bütün bal örnekleri 2018 yılında üretilmiş olmalıdır.
  4. Bütün bal örnekleri 3 ayrı renksiz kavanozda gönderilmeli ve her bir kavanoz 460 ile 500 gram arasında bal içermelidir. Kavanozlar güvende ve kapağı kolay açılır olmalıdır.
  5. Kavanozlardan birisi etiketli olmalı ve balın orijinini, bölgesini ve arıcının adını içermelidir. Diğer 2 kavanoz ise etiketsiz gönderilmelidir.
  6. Yurt içinden ve yurt dışından gelecek tüm örnekler 01 Ekim 2018 günü saat 17.00’ye kadar verilen adrese ulaşmalıdır.
  7. Yarışmanın değerlendirmesi 12 Ekim 2018 günü saat 17.00’de sona erecektir.
  8. Yarışmaya katılan bal örnekleri kongre süresince kongre merkezinde sergilenecektir. Kazananlar açılış seremonisinde jüri tarafından açıklanacak ve ödüller kapanış seremonisinde verilecektir.
  9. Kazananlar madalya, plaket ve ikramiyelerle ödüllendirilecektir.
  10. Kazananlar ayrıca Ulusal ve Uluslararası web sayfalarında ilan edilecektir.

BAL ÖRNEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 1. Bal örnekleri öncelikle duyusal özelliklerine göre değerlendirileceklerdir.
  2. Kavanozun durumu değerlendirmenin bir parçasıdır. Bu nedenle eski ve kötü kavanozlar değerlendirmede düşük puan almaya neden olacaktır.
  3. Ballar belirlenen kategorilerde monofloral (tek çiçekli), polifloral (çok çiçekli) ve çam balı (diğer salgı balları da dahil) olmak üzere 3 kategoride duyusal analiz konusunda uzman uluslararası jüri tarafından değerlendirilecektir.Duyusal/görsel analiz kriterleri: Görünüm, renk, koku, tat-aroma, doku-akışkanlık ve kavanozun temizliğidir. Monofloral balların polen analizleri yapıldıktan sonra polen içeriği itibarıyla tebliğe uygun olanlar monofloral kategorisine alınacaktır. Jürinin kararı kesin olup tartışmaya açık değildir.
  4. Duyusal analizlerde her bir kategoriye göre, ayrı ayrı değerlendirilen ballar arasında enyüksek puan alan bal örneklerininkalıntı veya katkı olup olmadığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analiz Laboratuvarı’ndaaraştırılacaktır. Duyusal analizi geçen kaç balın kimyasal analize alınacağını yarışmaya katılan bal sayısına göre duyusal jüri heyeti belirleyecektir.
  5. Bal örneklerine uygulanacak kimyasal analizler sırasıyla şöyledir: Antibiyotik, şeker profili, iletkenlik, diastaz, prolin, nem ve HMF.
  6. Herhangi bir analizde uygunsuz çıkan balın takip eden sıradaki analizine geçilmeyip, bal yarışma dışı bırakılacaktır. (Yarışmaya katılan ballar üzerinde yapılan kimyasal analizler sonucunda elde edilen sonuçlar AB Konseyi’nin 20 Aralık 2001’de yayınladığı 2001/110/EC numaralı bal tebliği dikkate alınarak değerlendirilecektir).
  7. Yarışmaya sadece süzme ballar katılacak ve her bir bal sadece kendi kategorilerinde değerlendirileceklerdir.
  8. Analizlerde tarafsızlığı garanti altına almak için her örnek kongre sekretaryası tarafından toplanıp katılımcı kimliği ile kodlanarak etiketlenecektir. Bu kod numarası aynı zamanda katılımcının kayıt formuna yazılacaktır. Örnekler jüri üyelerine ve analiz laboratuvarına isimsiz olarak gösterilecektir.

Gönderi adresi:
Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği
Muslihittin Mah. Cemal Karamuğla Sok.
No: 100 Merkez / Muğla / Turkey

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

BAL YARIŞMASI BAŞVURU FORMU