Bal Ormanları İşletilmesi Ve Yönetilmesi Tebliği’ Yayımlandı

Birliğimizin Orman Bakanlığımızla yaptığı çalışma ve çalıştaylar ve yürüttüğümüz çam balı üretim alanları projemiz sonucunda Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından ‘Bal Ormanları İşletilmesi ve Yönetilmesi Tebliği’ yayımlanmıştır. Tebliğde özellikle Basralı Alanlar Bölümünde Orman amenajman planlarında basralı alan olarak ayrılmış sahalar bal ormanı vasfındadır.Bu alanlardaki ormancılık faaliyetleri; kesim, bakım, aralama, gençleştirme vb. arıcılık çalışmaları ile uyumlu olmalı arıcılık çalışmaları dikkate alınarak yapılmalıdır. Ormancılık faaliyetleri sırasında basralı ağaçlar korunmalıdır. Ayrıca amenejman heyetlerinin arazi çalışmalarında bölgeyi bilen arıcılardan teknik destek alınmalıdır ibareleri yer almıştır. Artık basralı alanların bal ormanı olarak mevzuatsal bir yapıya kavuşturulması arıcılık camiası olarak büyük önem arz etmektedir. Tüm arıcılarımıza hayırlı olsun.