Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz Ve Hindi Yetiştiricilerine Hibe Desteği

Arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde üretimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi için damızlık işletmelerinin ve ticari modern işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımların desteklenmesini içeren (Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz, Hindi) Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Proje Uygulama Rehberi yayımlanmıştır.

Arıcılık İpekböcekçiliği Kaz Hindi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Rehberi
Rehber Ekleri