ARI TAŞIYAN VE REFAKAT EDEN ARAÇLARA VAPUR GEÇİŞLERİNDE ÖNCELİK SAĞLANMASI HAKKINDA BAKANLIK YAZISI-2019