6.ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ BİLİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

15-19 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Bilim kurulu toplantısı 16 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.