6.ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ BİLİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI