Şub 02

MAYBİR OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

MUĞLA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Yönetim Kurulumuzun 30/01/2017 tarihli toplantısında  almış olduğu karar gereğince ;

            Birliğimizin,5.Olağan Genel Kurul toplantısı, 03.03.2017 Cuma günü Birliğimizin Muslihittin Mah. Cemal Karamuğla Sok.No:100 Menteşe / MUĞLA adresindeki toplantı salonunda saat: 10:00’ da aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 11.03.2017 Cumartesi  günü saat 10:00 da  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi “Atatürk Kültür Merkezinde”  çoğunluk aranmaksızın yapılmasına  oy birliği ile karar verilmiştir.

Aşağıdaki gündem maddeleri üyelerimize ilanen duyurulur.

GÜNDEM

 • Açılış ve Yoklama,
 • Divan Heyetinin Seçimi ve Divan Heyetine imza yetkisinin verilmesi,
 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 • Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
 • 2015-2016- yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 • 2015-2016- yıllarına ait Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 • 2015-2016- yıllarına ait Bilançolar ve Kar-Zarar Cetvellerinin okunması ve görüşülmesi,
 • 2015-2016 Yılı Yönetim kurulu çalışma raporu,denetim kurulu çalışma raporu,bilanço ve kar-zarar cetvelinin ibrası
 • 26/08/2016 tarihli 29813 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘’Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri çerçevesinde hazırlanan Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Ana Sözleşmesinin intibakının yapılması,
 • 2017-2018- yıllarına ait, Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
 • Birliğe gelir temin edilmesi amacıyla,
  1. 2017-2018- yılları Üye giriş aidatının belirlenmesi,
  2. 2017-2018-yılları Üye yıllık aidatının belirlenmesi,
  3. 2017-2018-yılları Hizmet bedelinin belirlenmesi,
 • Ana Sözleşmede belirtilen çerçeve doğrultusunda Genel Kurul tarafında Yönetim Kuruluna yetki verilecek konuların görüşülmesi ve oylanması
  1. Birlik faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak menkul, gayrimenkul ve araç kiralama,
  2. Birlik faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan girdilerin temin edilmesi
  3. Birlik adına satın alınacak gayrimenkulün araştırılması ve resmi takiplerinin yapılması,
  4. Birlik üyelerinin menfaati doğrultusunda yapılacak her türlü projeyi hazırlamak ve hazırlanacak projelere ortak olmak ve desteklemek,
  5. Birlik üyelerinin menfaati doğrultusunda, arıcılıkla ilgili kurulmuş ve kurulacak olan şirket ve işletmelere ortak olmak.
  6. Hayvancılık Desteklemelerinin Bakanlık tarafından birlikler üzerinden ödenmesi durumunda; birliğin cari alacakları tahsil edildikten sonra kalan desteğin üyenin hesabına aktarılması,
  7. Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların uygulanması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi.
 • Birlik üyelerinin menfaati için, Muğla İli Menteşe İlçesi, Kafaca Mahallesindeki Mülkiyeti Birliğimize ait olan, 3098 Parsel sayılı,N20-C-01-A-1-C Pafta nolu,4.260m² yüzölçümlü imarlı arsanın, üyelerimize yeni hizmetler sunabilmek amacıyla, inşaat aşamasından, yapının kullanımına kadar tüm işlemlerin yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,
 • Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi (TEKNOPARK) için, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği olarak %1 hisse alınması ve Şirket Organlarında Birliğimizi temsil etmek üzere Yönetim Kuruluna Yetki verilmesinin görüşülmesi
 • “Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Madde-9/d bendi gereğince üyelik şartlarını kaybetmiş üyelerin durumunun görüşülmesi ve oylanması,
 • Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve yollukların belirlenmesi,
 • Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Merkez Birliği delegelerinin seçimi,
 • Dilek ve Temenniler,
 • Kapanış.

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

Şub 01

Muğla Valisi Çiçek; “Muğla’ya Arıcılık Araştırma Enstitüsü Şart”

Muğla Valisi Çiçek; “Muğla’ya Arıcılık Araştırma Enstitüsü Şart”

Muğla Valisi Çiçek; “Muğla'ya Arıcılık Araştırma Enstitüsü Şart”

Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce hazırlanan “Apiterapi Ürünleri Muğla’da Üretilir” projesinin tanıtımı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM salonunda yapıldı. Tanıtım toplantısına Vali Amir Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Muhammed Sevinç, Türkiye arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Ziya Şahin, bakanlık temsilcileri ve arı üreticileri katıldı.
Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanan “Apiterapi Ürünleri Muğla’da Üretilir” projesi bir yıl sürecek. Proje, sağlık sektöründe kullanılan Arı ürünlerinin iyi üretim uygulamaları çerçevesinde üretimini benimsetmek amacıyla Muğlalı arıcılara ve teknik personele yönelik hazırlanan eğitim-yayım projesi olduğu, proje ortaklarının Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu (Arıcılık programı) ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği olduğu açıklandı.
18 BİN ARI KONAKLAMA TESİSİ BELİRLENDİ
Proje tanıtım toplantısının açılışında konuşan Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Muhammed Sevinç, Muğla’nın doğası ve bitki örtüsü ile çok önemli tarımsal üretim merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. Sevinç, “Arıcılık ilimizin birinci tarımsal faaliyettir. Dünya çam balının yüzde 82’si, Türkiye çam balı üretimini de yüzde 92’si Muğla’dan karşılanıyor. Yaklaşık 1 milyon 197 bin kovan sayısı ve 15 bin 205 ton bal üretimi ile ülkemizde söz sahibidir. Muğla’ya dışarıdan gelen arıcılar ile birlikte 3 milyon arı kovanına yönelik konaklama sıkıntılarını çözmek için ilimiz genelinde 18 bin 637 arı konaklama noktasını tespit ettik” dedi.
“ARICIMIZIN GELECEĞİNİ GARANTİ ALTINA ALDIK”
Türkiye arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Ziya Şahin, arıcılık denilince Muğla’nın Türkiye’nin lokomotifi olduğunu, Türkiye arıcılarının hareket noktasının Muğla olduğunu söyledi. Hareket noktasının çam balı ile ıslah ile başladığını belirten Şahin, “Biz arıcımızın yüzyıllarca sürecek geleceğin garanti altına aldık. Her yıl ülkemizin binlerce arıcısı Muğla’ya geliyor, arıcılık yapıyor. Her yıl çam balı üretimi için alanlarımız daraltılırken, üretime katılan arıcı sayısında bir artış var. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Amenajman planlarında Muğla’daki çam balı alanlarının 55 yıl süren ekonomik ömrü 155 yıla çıktı. Bütün Türkiye’deki çam balı üreticilerinin önünü açmış olduk” dedi.
ÜRETİCİLER EĞİTİLECEK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin açılmasından sonra ilk kurulan Araştırma Merkezinin arıcılık olduğunu belirten Rektör Mansur Harmandar, balın bir şifa kaynağı olduğunu, günümüzde bunun daha da yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Harmandar, “Özellikle son beş yıldır Sağlık Bakanlığı’nın da dikkatini çekerek bakanlığın kapsama alanına girmiştir. Bu proje ile birlikte Apiterapi ürünlerinin daha kaliteli, daha dikkatli üretilmesi, üreticilerin eğitilmesi, üretilen ürürlerin tanıtılması ön sıralara çıkacaktır” dedi.
“ARICILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ŞART”
Bugüne kadar bal ürününün üretimi ve bakımı gibi konularla zaman harcandığını belirten Muğla valisi Amir Çiçek, geçmişte vücutta bir yara olsa bal sürüldüğünü, balın bir şifa kaynağı olduğunu bildiklerini söyledi. Vali Çiçek, “Bu kadar faydası olan bir ürün için bundan sonra neler yapabiliriz bunları konuşmamız gerekir. Eksiğimizi görüp, bunu projeler ile gerçekleştirmemiz gerekir. Bu projeyi önemsiyorum. Fakat kitaplarda okumak ile bu olmaz. Eğer bunları uygulamaya geçirir isek o zaman önem kazanır. Sağlık bakanlığımız da Apiterapi ürününü tedavi edici özelliğini gördü ise artık bunun önünde yasal bir engel yoktur. Bizim için en önemli şey, çam balının, arıcılığın, Apiterapi ürünlerini üretiyor isek bir şey kurmamız gerekiyor. Bal Araştırma Enstitüsü için kesinlikle adımımız atmamız lazım. Daha kurumsal olacak, elemanlar yetişecek bu alanda yetişmiş olan araştırmacılarımız, uzmanlarımız olması gerekiyor. Bu benim bir tavsiyem değil, ihtiyaç olduğunu görüyorum” dedi.

http://www.milliyet.com.tr/mugla-valisi-cicek-mugla-ya-aricilik-mugla-yerelhaber-1811191/

Oca 27

Genç Arıcılar Eğitim Programı

Üyelerimize ve genç arıcılarımıza yönelik sürdürdüğümüz eğitim çalışmaları çerçevesinde birliğimiz Gıda Mühendisi Uzman Tarım Danışmanı Yasin KIRGIZ tarafından Arı Ürünlerinde Kalite, Kalıntı ile Mücadele ve İlgili mevzuatlar hakkında üretici eğitimi yapılmıştır.

DSCF0339 DSCF0343 DSCF0344 DSCF0345

Ara 16

İş İlanı Hakkında

 

DUYURU

 

Birliğimizde istihdam edilmek üzere Ziraat Mühendisi (Zootekni Bölümü) ve Veteriner Hekim aranmaktadır.

Aranan Şartlar:

 • Birliğimizce yürütülen Islah Projesi başta olmak üzere tüm projelerde aktif görev alacak,
 • Arıcılarımıza Arı Yetiştiriciliği ve Arı Sağlığı konularında danışmanlık hizmeti verebilecek,
 • Tercihen Tarımsal yayım ve Danışmanlık Belgesine sahip olan,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, Takım çalışmasına uyumlu,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olan,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olma.

 

İRTİBAT: 0-252-2126485

0-252-2124698

maybir48@hotmail.com

maybir48@gmail.com

 

Kas 09

Bal Yarışması Sonuçlandı

Bal Yarışmasında Dereceye Girenlerin Ödülleri Açılış Töreninde Verildi

Öncelikle, Bal yarışmasına birbirinden değerli 101 bal gönderildi. Jüri bal yarışmasında dereceye giren balları ayırt etmek için çok ter döktü. Özellikle Kimyasal Analizlerin sonuçlarına bakıldığında balların çok kaliteli olduğu söylenebilir.

 

  Yarışmaya katılan ballar Sayısı Duyusal Analizde Seçilen Bal Sayısı
Tek Çiçekli 13 9
Çiçek balı 56 16
Salgı Balı 32 11
TOPLAM 101 36 Adet


Duyusal Analiz Kriterleri Yarışmanın Puanının %50’sini oluşturmaktadır.

 Bu kriterler; Görünüş – Ambalaj, Renk, Koku, Yapı ve Yoğunluk, Tat ve Aroma’dır

Duyusal Analizde balların %36’sı seçilmiştir. 

Yarışmaya katılan Balların %36’sı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne Kimyasal Analize Gönderilmiştir.

Kimyasal Analiz Kriterleri Yarışmanın Puanının diğer %50’sini oluşturmaktadır.

%Nem:Tebliğe uyan ballar arasında en düşük neme sahip ballara yüksek puan verilmiş ve ballardaki %nem’in yükselmesiyle puanlar tedrici olarak düşürülmüştür.

Asitlik tayini:Tebliğe uyan ballar arasında yarışma ballarının asitliklerinin aritmetik ortalaması alınmış ve ortalamanın altında kalanlara 10 üstünde kalanlar 5 puan verilmiştir.

İletkenlik:Tebliğe uyan ballara 10 puan verilmiştir.

Prolin:Tek çiçekli bal kategorisinde tebliğe uyan ballara 10 puan verilmiştir. Çiçek balı ve salgı balı kategorilerinde tebliğe uyan balların Prolin miktarlarının yükselmesiyle puanları da tedrici olarak yükseltilmiştir.

Şeker Profili:Tebliğe uyan ballara 10 puan verilmiştir.

Antibiyotik Tayini: Antibiyotik barındırmayan ballara 10 puan verilmiştir. Antibiyotik barındıran balların barındırdıkları antibiyotik miktarı kadar puanları düşürülmüştür.

DUYUSAL PANELİSTLER

 

  Adı – Soyadı Kurumu İletişim Bilgileri
1 Prof. Dr. Mehmet Emin DURU Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 0530-6912909

eminduru@mu.edu.tr

2 Doç.Dr. Mehmet ÖZTÜRK Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 0505-6437890

mehmetozturk@mu.edu.tr

3 Doç.Dr. Hüseyin TÜRKOĞLU Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 0533-5170354

huseyinturkoglu@mu.edu.tr

4 Yrd. Doç. Dr. Birsen BULUT SOLAK Selçuk Üniversitesi birsenbulut  selcuk.edu.tr 

0536-3629622

5 Dr. AkhtarMuhammad Karachi University-Pakistan wadikurram96@yahoo.com
6 Prof George Zakynthinos Technological Educational Institute of Peloponnese- Yunanistan gzakyn@yahoo.gr
7 Dr. Mesut  Ertan GÜNEŞ Uludağ Üniversitesi 0532-5464548
8 Öğr. Grv. Fatih ÇAYAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi fatihcayan@mu.edu.tr

0535-7073914

9 Gıda Müh. Yasin KIRGIZ MAYBİR-MUĞLA 0532-7677748
10 Gıda Müh. Şakir ADA TAB adına-Tekirdağ Bir. Bşk.
11 Ömer Faruk MANAV Sektör-Dalaman 0536-6233748
12 Alper KUYUCU Sektör-Datça 0532-5667257

 Yarışmada Dereceye Girenlerin Listesi için linke tıklayınız.dsc_0420 dsc_0393 dsc_0405 dsc_0380 dsc_0434 dsc_0439 dsc_0374 dsc_0370

bal-yarismasi-dereceler

Kas 08

Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi kapsamında düzenlenen Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Kazananlar Kongre Açılış Töreninde ödüllerini aldılar.

Birinci: Kemal Özkılıç

trkoezkilc02-1

İkinci: Mustafa Dilmen

trmdilmen01-2

Üçüncü: Yunus Yıldız

tryunuy03-3

Sergilenme Kazananlar:

Abdurrahman Aydın

traaydin01 traaydin04

Ahmet Güler

traguler4traguler03

Alaaddin Kanlıoğlu

trakanlioglu01 trakanlioglu02 trakanlioglu03

Cem Aybek

trcaybek01

H. İbrahim Kurucan

trhikrcn02

Kemal Özkılıç

trkoezkilc03

Mustafa Dilmen

trmdilmen03

Mustafa Kocakoç

trmkckc02

Muhsin Uçarkuş

trmmucarkus03 trmmucarkus02

Özcan Şenkaya

trozsen04

trozsen02

Safinaz Balcı

trbbalci04

Sema Mermertaş

trsmrmrts02

Semih Selova

trsselova4

Serap Emuce

trserem02

Yunus Yıldız

tryunuy01

Eyl 28

Fotoğraf ve Bal Yarışması Hakkında Bilgilendirme

“5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi” 01- 05 Kasım 2016 tarihleri arasında Liberty Hotels Lykia, Fethiye – Ölüdeniz’ de düzenlenecektir.

Kongre sürecinde sektörün uluslararası düzeyde tüm paydaşlarının buluşması, arıcılarımızın teorik bilgi edinmelerinin yanı sıra uygulama ile ilgili konularda da deneyimlerini arttırmaları hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, bir önceki kongremizde olduğu gibi konaklama ağırlıklı bir katılım sağlanarak Türkiye ve Dünya arıcılığının teknik ve ekonomik sorunlarının, konularında uzman, ulusal ve uluslararası bilim insanlarının ve arıcıların katılımı ile tartışma ve fikir paylaşımına açık bir kamp havası yaratılacaktır. Kongre organizasyonu çerçevesinde bir önceki kongremizde de yaptığımız Bal Yarışması düzenlenecektir. Bu yılki kongremizde ayrıca fotoğraf yarışması da düzenlenecektir. İlgi duyan üreticilerimiz için detaylı açıklamalar ekte sunulmuştur.

 

5. ULUSLAR ARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ

FOTOĞRAF YARIŞMASI

01- Yarışmanın Adı:

Arının Bal Yolculuğu”

02- Yarışmanın Amacı:
Bu temayla; doğayla insan arasında, her geçen gün biraz daha zayıflayan bağı, bu ilişkiyi en dolaysız ve naif haliyle binlerce yıldır sürdüren bu olağanüstü canlı aracılığıyla nasıl güçlendirebileceğimizi anlatacak, tüm sadeliği, güzelliği ve bereketiyle doğaya giden en kısa ve doğrudan yolun arının yolu olduğunu gösterecek kareler düşlenmektedir.

03- Yarışma Sekretaryası:
Şamil Tuncay BEŞTOY
Telefon: 532 451 54 40
E-posta :
foto@muglacongress.org

04- Yarışma Koşulları:
Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma, dijital ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. Yarışmaya, Seçici Kurul Üyeleri ve 1. derece yakınları dışında, profesyonel ve/veya amatör tüm fotoğraf sanatçıları ile kayıtlı ve/veya amatör tüm arıcılar katılabilecektir. Yarışmacılar, en çok 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.

05- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar internet üzerinden
foto@muglacongress.org adresine mail olarak yüklenecektir. Bu maile eklenecek fotoğraflar aşağıda açıklanan biçimde isimlendirilecektir.

Yüklenecek fotoğraflar üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi kısaltılarak yazılmalıdır (Örneğin “Şamil Tuncay Beştoy” isimli katılımcı için şbeştoy veya ştbeştoy gibi).
3. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar). Yani; “TRştbeştoy01”, “TRştbeştoy02”, “TRştbeştoy03”, “TRştbeştoy04” gibi.

Yarışmanın Teknik Şartnamesi ve diğer bilgiler için www.muglacongress.org ile www.maybir.org.tr web sayfalarındaki yarışma sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

06- Seçici Kurul (Ada göre alfebetik sırayla):

Deniz AYDEMİR – MUFSAT, Fotoğraf Sanatçısı

Salim YÖRÜK – MUFSAT, Fotoğraf Sanatçısı

Şamil Tuncay BEŞTOY – Kongre Düzenleme Komitesi Üyesi

Ziya ŞAHİN – MAYBİR Başkanı

Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.

07- Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 15.02.2016
Son Başvuru Tarihi : 20.10.2016
Jüri Toplantı Tarihi : 22.10.2016
Sonuç Bildirim Tarihi : 01.11.2016
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 01.11.2016
08- Ödüller:
Birincilik 2500.- TL
İkincilik 1500.- TL
Üçüncülük 750.- TL

bal-yarismasi

Eyl 26

2016 Yılı ”Türkiye de Üretilen Çam Balının Fiziksel Kimyasal ve Mineral Madde Profili Projesi

2016 Yılı ”Türkiye de Üretilen Çam Balının Fiziksel Kimyasal ve Mineral Madde Profili Projesi ” Kapsamında İlimizde ki Proje Noktalarından İlk Numuneler Alınmıştır.

14484609_10154517824382296_36063652994833869_n 14470427_10154517823292296_5294665849757440038_n 14449795_10154517823337296_3941406689203510789_n 14448992_10154517824757296_2341024553491877460_n 14448961_10154517824427296_2573395716014734734_n 14441226_10154517824972296_2980008572811886584_n 14440988_10154517824897296_1043991526029888456_n 14390770_10154517824522296_8600847676617554274_n 14485065_10154517823947296_6172710168559256760_n 14484766_10154517823422296_6206521437479312738_n

Eyl 09

Islah Konusunda Konferans Verildi

Prof. Dr. Osman KAFTANOĞLU 8 Eylül 2016 Perşembe günü Birliğimiz konferans ve toplantı salonunda ‘Arı Islahı’ ve ‘Arının Badem Polinasyonundaki Önemi’ konularında bir konferans verdi. Uzun yıllar ülkemizdeki akademik hizmetinden sonra 12 yıldır A. B. D.’ nin Arizona Eyalet Üniversitesi’ nde  çalışmalarına devam eden hocamız deneyimlerini aktardı. Ülkemizde sürdürülen ıslah çalışmalarında öncü bir rol üslenen birliğimiz ve Muğla arıcıları açısından bu çok önemli katkıları için kendisine teşekkür ederiz.dscf8950 dscf8953 dscf8956

Eyl 08

Arıcılık Kampı Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tematik Gençlik Kampları programı çerçevesinde yapılan arıcılık kampı tamamlandı. 29 Ağustos Pazartesi ile 2 Eylül Cuma günleri arasında beş gün süren kampta genç arıcı adayları, üç günlük eğitimin ardından dördüncü gün saha gezisine çıktı. Basralı alanlar gezisinden ve uygulamalı eğitimin ardından Osmaniye Bal Evini gezen grup, en son Çalcalar Petek İmalathanesi ve Dolum Tesisini gezdi. Son gün yapılan sınavda birinci olan Mehmet Gökmen’e bir kovan ve tüm katılımcılara maske ve körük hediye edildi.

dscf8887 dscf8889 dscf8890 dscf8895 dscf8902

Eski yazılar «